Poznámka pro české čtenáře: Možná by stálo za to připomenout, že Blair se ve svém působení mírového vyslance zasazoval hlavně za zničení Libye a snažil se protlačit útok NATO na Sýrii i bez mandátu OSN kvůli prý „naléhavé humanitární potřebě.“ Bylo odhaleno, že bývalý britský ministerský předseda Tony Blair byl jmenován šéfem evropského orgánu bojujícího proti antisemitismu. Tony Blair, který po osmi letech rezignoval ze svého postu vyslance pro mír na Středním východě, má teď podle předpokladů jen za týden převzít roli předsedy Evropského výboru pro toleranci a usmíření.


Toto oznámení přišlo v článku napsaném společně Blairem a presidentem výboru a Evropského židovského kongresu Moshe Kantorem, v němž nastiňují plány pro jeho novu roli a říkají, že bude bojovat proti zneužívání náboženství, které se stalo „maskou, za kterou se až příliš často skrývají ti, kdo mají sklon k rozsévání smrti a destrukce.“

Ujistil, že povede kampaň za realizaci doporučení uvedených ve zprávě výboru, která nastiňuje legislativní návrhy na udělení justičních pravomocí, které pomohou podávat žaloby za nenávistnou mluvu a redefinovat podněcování k násilí, jakož i postavit do ilegality popírání holocaustu.

Tento pár ve svém spisu zmínil, že „ekonomický pokles živí nestabilitu a víme, že tyto obavy jsou pociťovány po celém světě.“ Rovněž citovali data Kantorova institutu z Tel Avivské University, která v roce 2014 zaznamenala 766 násilných antisemitských útoků a prohlásila to za nejhorší rok uplynulého desetiletí.

Napsali: „Jak už bylo řečeno dříve, stojí to ale za zopakování, předsudky a rasismus často začínají na nejměkčích cílech, ať už jde o Židy či o jiné, ale nikdy se u nich nezastaví. Antisemitismus není židovský problém, nýbrž takový, který zachvacuje nákazou celou společnost, a je třeba se s ním potýkat pro dobro nás všech.“

Tony Blair býval za svou roli mírového vyslance pro Střední východ kritizován a mnozí řekli, že se mu na té pozici nepodařilo dosáhnout vůbec ničeho. Bývalý šéf-vyjednávač palestinských úřadů Nabil Shaat řekl, že Blair „dosáhl tak nesmírně málo kvůli svým hrubým snahám zalíbit se Izraelcům.“

Blair a Kantor napsali: „Pevně věříme, že to není náboženství či víra jako taková, co způsobuje rozdmýchávání konfliktů. Je to zneužití náboženství, které se stává maskou, za níž se všichni ti, kdo mají sklon k rozsévání smrti a zkázy až příliš často skrývají. Skutečné problémy jsou daleko složitější a vyžadují větší toleranci, pochopení a legislativní pravomoci, aby bylo řešení dosaženo.“

Tento výbor nyní pod předsednictvím Tonyho Blaira touží po prosazování vzdělávání a po potýkání se s extremismem. K jejich legislativním návrhům patří „dát justici větší pravomoci stíhat nenávistnou mluvu, snížit bariéry pro to, co zakládá skutkovou podstatu podněcování k násilí, postavit popírání Holocaustu mimo zákon, zakotvení státního financování náboženských institucí do zákona, vytvoření jasnějších definicí toho, co je rasistické a antisemitské, a zabezpečení vzdělávacích programů o toleranci do národních legislativ.“

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podívejte se na nové webové stránky nezávislého časopisu Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: globalresearch.ca