Už od úsvitu civilizace vyobrazovalo náboženské umění různě určované božské a svaté bytosti se zářícím halem skvostně žhnoucího světla kolem jejich hlav. Jen málo lidí si kladlo otázku, co to zobrazuje nebo odkud se ta představa vzala, ale snad to má nějakou spojitost, kterou stojí zato prozkoumat mezi vědou, vědomím a náboženstvím, kterou věda objevuje ve spojitosti s pokračujícím zkoumáním objevených ‚biofotonů‘.


Nejdříve trocha vědy

Lidský mozek přenáší informace pomocí nervových buněk zvaných neurony. Tyto buňky se propojují s dalšími neurony pomocí speciální konektorů zvaných synapse, čímž tudíž vytváří síť. Je už dávno známo, že tyto ‚neurální sítě‘ využívají jak chemických působení, tak slabých elektrických impulsů, aby jimi přenášely, zpracovávaly a přijímaly informace.

Avšak vědcům se ukázalo ještě něco jiného, a totiž to, že neurony v lidském mozku a v mozcích jiných savců dovedou vypouštět fotony měřitelného světla, které tedy začali označovat jako ‚bio-fotony‘. Mozky jiných savců přenáší samozřejmě jiná množství fotonů než lidský mozek, který je schopný jich přenášet nejvíc.

Co budí ještě větší nadšení je to, že vědci tyto neurony podezírajíc, že spolu tím světlem ve skutečnosti komunikují, zůstávají tu však otázky, s čím ty bio-fotony komunikují a proč.

Záhadná organická optická síť uvnitř nás samých

Teď tu máme foton, což je už sama o sobě velice zajímavá částice. Sice jen prostý chuchvalec elektromagnetické energie, ale schopný jak vytvářet, tak ničit, a ještě má nekonečnou životnost a podle zákonů kvantově vázaných vztahů bude celá skupina provázaných fotonů reagovat na to, že se na jediný takový foton někde zapůsobí, bez ohledu na to, kde se až takový foton může ve vesmíru nacházet, a to neprodleně v ten samý okamžik.

Než budeme pokračovat dál, tak se trochu zadumejme nad tím, co jsme se zatím dověděli.

Možná, ale opravdu jen možná, že když použijeme teorii vázaných stavů a skutečnost, že naše těla vytváří biofotony, tak třeba ani nemusí být korelace mezi naší skutečnou fyzickou polohou a naším stavem vědomí a třeba naše mozky mohou v daném okamžiku a místě těchto biofotonů používat k souběžné komunikaci mezi těmito zcela odlišnými vzájemně vzdálenými stavy. Pokročíme-li s takovými představami ještě o krok dál, naznačí nám to, že čím více bio-fotonů (světla) vytváříme, tím více probouzíme své pochopení svého vlastního fyzického a vědomého ducha, který je jak rozrůzněný, tak nerozborný.

Buddhismus tu byl už před Abrahámovskými náboženstvími a začal tam, kde je to dnes známo jako Nepál, narozením prince Siddhartha Guatama někdy kolem roku 563 před naším letopočtem. Ten se stal známý jako Buddha, což znamená „Osvícený“ nebo „Probuzený“, a mluví se tak o někom, kdo se stal osvíceným. Mezi mnoha citacemi, které se mu připisují, existuje jedna, která nám možná více než jiné ukazuje, že on už před tolika lety věděl to, co mi teprve teď začínáme chápat:

Video o kvantovém experimentu, který prolamuje hranice představitelné reality

„Tisíce svíček mohou být osvíceny ze svíčky jediné a život svíčky se tím nezkrátí.“

Je to snad poučení od člověka, který už opravdu pochopil, co je to vědomí a odkud pocházíme?

Budeme-li klást správné otázky, tak snad budeme moci využít světlo, abychom našli odpovědi na vše, co jsme kdy chtěli vědět, někde ve vesmíru, a dosáhli tak úrovně skutečného osvícení.