Podle Národní asociace amatérského rádia (ARRL) budou určité složky v Americkém ministerstvu obrany (DOD) 4. – 6. listopadu simulovat „komunikační interoperabilitu“ při cvičení probíhajícím po celých Spojených státech. Oznámení o tom vydané 24. října moc do médií distribuováno nebylo, protože toto cvičení bude simulovat naprostý kolaps elektrické sítě, a to by mohlo vyděsit veřejnost.


Podle vysvětlení manažera armádního programu MARS Paula Englishe:

„Toto cvičení začne ohromnou událostí koronárního výronu sluneční hmoty, která bude mít celonárodní dopad na elektrickou síť stejně jako na všechny formy tradiční komunikace, včetně telefonních linek, mobilních telefonů, satelitní a internetové konektivity,“ varoval v červenci před potichoučku prováděnými vládními přípravami na ohromný koronární výron hmoty přes schválení vládní vyhlášky „Koordinační úsilí k přípravě na události kosmického počasí s celonárodním dopadem.“

Tady je výňatek z části 1 této vyhlášky:

Události kosmického počasí ve formě solárních výšlehů, solárních energetických částic a geomagnetických poruch se objevují pravidelně, některé s měřitelnými účinky na systémy kriticky důležitých infrastruktur a technologií, jako je Globální poziční systém (GPS), provoz satelitů a komunikace, letectví a elektrické napájecí sítě. Události extrémního kosmického počasí takové, co by mohly závažně znehodnotit elektrickou síť, což by vedlo ke kaskádovitému hroucení s dopady na klíčové služby, jako je zásobování vodou, zdravotní péče a doprava. Kosmické počasí má potenciál souběžným efektem rozvrátit zdraví a bezpečnost po celém kontinentě. Úspěšná příprava na události kosmického počasí znamená celonárodní úsilí, které vyžaduje partnerství napříč vládními úřady, krizovým managementem, akademiemi, médii, pojistným průmyslem, neziskovými organizacemi a soukromým sektorem.

V dubnu 2017 jsme napsali článek nazvaný ‚Včerejší rozsáhlý výpadek elektřiny nejspíš způsobila geomagnetická bouře.‘ Ač si všichni mysleli, že za to může terorismus, tak jsme správně poukázali, že ty ohromné výpadky elektřiny ve velkých amerických městech byly asi kvůli intenzivní geomagnetické bouři zaznamenané s planetárním K indexem o velikosti 8-10.

Earchsky.org poskytuje snadné objasnění toho, co to ten koronární výron hmoty (CME) je…

CME může ze slunečního povrchu do vesmíru vyvrhnout miliardy tun plazmatu rychlostmi přes milion mil za hodinu. A to pokaždé, když si slunce tak často prskne. Ale na rozdíl ode mě, když prskne slunce, tak to má sílu 20 milionů jaderných pum. Takováto škytavka je známa jako koronární výrony hmoty (CME) – tj. mohutné erupce u povrchu slunce poháněné škubáním slunečního magnetického pole. Následné otřesy zaklepou celou sluneční soustavou a mohou na Zemi přerušit funkci satelitů a rozvodů elektřiny.

Ale zpět ke cvičení ze 4. – 6. listopadu, kdy budou orgány ústředí amerického ministerstva obrany spolupracovat s US Army a US Air-Force, MARS a komunitou Amatérské rádio a vyžádají si i zprávu o stavu z 3 143 amerických krajů. Během tohoto cvičení se budou používat komunikační frekvence HF NVIS, VHF, UHF a nikoliv s internetem propojené odpovídače Amatérského rádia.

Navíc k tomu říká manažer armádního programu MARS Paul English:

Chceme pokračovat v budování vynikající kooperace při vypracovávání vztahů s komunitou Amatérského rádia ARRL,“ řekl English. „Chceme rozšířit využití 60 metrových inter-operabilních kanálů mezi vojenskou a amatérskou komunitou kvůli nouzové komunikaci a doufáme, že komunita Amatérského rádia nám poskytne dobrou zpětnou vazbu o využití jak 5 MHz interoperabilních, tak nových 13 MHz vysílacích kanálů jako prostředku šíření informací během scénářů katastrofických dnů.

Celá zpráva od Národní asociace pro amatérské rádio (ARRL):

Co je však značně bizarní, jak o tom prvně referoval Rob Dew z InfoWars, že Americké ministerstvo obrany (DOD) plánuje toto cvičení v souběhu se dnem řádění ANTIFA, který má probíhat po celých Spojených státech.

Na refusefascism.org vystavili článek nazvaný: 4. listopadu to začne: Režim Trumpa/Pence musí jít! který má na Facebooku přes 33 000 sdílení… Tento příspěvek vysvětluje, co má tato skupina během tohoto dne řádění v úmyslu.

Shrneme-li to: Vláda Spojených států se potichoučku chystá na velkou událost kosmického počasí, která paralyzuje komunikační systém a elektrické sítě po celé zemi. Jako občané o tom nesmíte nic moc vědět a otevřeně řečeno, vy na to připraveni nebudete, jen vláda přichystána bude. Tohle je nápis na zdi ohledně toho, co přichází přes tuhle vyhlášku a cvičení DOD.

Není divu, že důvěra veřejnosti ve vládu je historicky nejnižší, když nesmíte znát pravdu.

Souběžně s tím ty nejbohatší rodiny, které ve Spojených státech vlastní mega-korporace, nalévají miliony do svých zástupných armád zvaných skupiny komunitních organizací. Tak jen doufejme, že k žádnému koronárnímu výronu hmoty nedojde zrovna, když budou ti človíčci s brutálně popletenou hlavou protestovat.

Zde jsou ještě křivky šíření elektromagnetických impulsů od případného elektromagnetického impulsu jadernou zbraní, který má stejný účinek.

Nepřipravují se snad Spojené státy ve skutečnosti na Severokorejský útok elektromagnetickým impulsem?

Zdroj:  zerohedge.com