Papež František pokračuje ve své misi odvracení svých přívrženců od tradičního křesťanského učení, kdy katolíkům říká, že „Žádná nebesa, očistec či peklo neexistují.“ Eugenio Scalfari, blízký osobní důvěrník papeže Františka, napsal do La Repubblica, že „papež František opustil to, že by duše měly po smrti odejít do pekla, očistce či na nebesa.“

Papež František rovněž začal se svévolným přepisováním znění Písma svatého tak, jak to vidí za vhodné, kdy do biblických veršů přidává i satanistickou tématiku.

Např. při ranní homilii na Svatou Martu 4. září 2014 František zcela obrátil význam biblického verše, kdy Svatému Pavlovi falešně připsal tato „satanistická“ slova: „Chvástám se jen svými hříchy.“

Papež František pak homilii uzavřel pobídkou věřících, aby se oni předvedli s vlastními hříchy, jimiž se mohou „pochlubit“ – krádežemi, vraždami, cizoložstvím – než se vysmějí Ježíšovi, který jim na kříži naivně odpustil.

Ale v žádném z Pavlových textů, takový výraz nenajdete. Papež František kázal falešné písmo. Tento apoštol naopak sám říká: „Je-li třeba se pochlubit, pochlubím se svými slabostmi,“ (2 Korintským 11:30) kdy to po výčtu těžkostí svého života – vězení, bičování, ztroskotání lodí.

Papeže Františka rovněž zachytili, jak tento pastýř letos v rádiu zkouší klamat své stádo a odvracet ho od Ježíše Krista, když posluchačům říkal, že „Ježíš se obrátil v Satana.“

Papež František obviňující Ježíše, že „degraduje sám sebe až do té míry, že se zcela anihiluje,“ pak zašel s šířením satanistické doktríny ještě dále, kdy řekl, že Ježíš Kristus „ze sebe pro nás učinil ďábla a hada,“ jak uvádí vatikánský deník L’Osservatore Romano.

K těmto kacířským prohlášením papeže Františka dochází poté, kdy letos prolomil křesťanskou tradici a řekl davu 33 000 katolíků v Římě, že „osobnímu, přímému, bezprostřednímu vztahu s Ježíšem Kristem“ je nutno se za každou cenu vyhnout.

„Mít osobní vztah s Ježíšem je nebezpečné a velice škodlivé,“ řekl papež během projevu 25. června, čímž vyvolal hrůzu, že by mohlo jít o toho falešného proroka předpovídaného v písmu svatém a v proroctvích.

Tato satanistická prohlášení jsou pouze poslední z prohlášení, která zdvihají obočí nad tímto jezuitským papežem.

V červenci řekl papež František italským novinám La Repubblica, že Spojené státy americké mají „pokroucenou vizi světa“ a že Americe musí „pro její vlastní dobro“ vládnout, co nejrychleji to půjde, světová vláda.

Týden předtím rovněž volal po „jediné světové vládě“ a po „jediné světové politické autoritě“, kdy argumentoval, že vytvoření jediné světové vlády je zapotřebí, aby se bojovalo s hlavními problémy světa, jako je „klimatická změna.“

Při rozhovoru s ekvádorskými novinami El Universo řekl papež, že Spojené národy nemají dostatek pravomocí a musí se jim „pro dobro lidstva“ udělit plná vládní kontrola.

Globalizační hnutí nelze podceňovat. Je to proces přechodu světa pod globální vládu, během čehož bude docházet k erozi práv jednotlivců a k odstraňování svobod. A v tomto ohromném klamu zaujímají vůdčí roli i světoví náboženští vůdci vedení čím dál více anti-křesťanštějším papežem Františkem.

David Rockefeller proslul svým prohlášením, že bude nutno, aby došlo ke „globální krizi“, než bude lid světa ochoten přijmout Nový světový řád. A zrovna podle toho, když v roce 2008 utrpěla světová ekonomika dramatický krach, tak světoví vůdci zase vyhlašovali potřebu Nového světového řádu s globální finanční kontrolou.

Jak se ukazuje i na papeži Františkovi je teď klimatická změna a celý ten hoax s globálním oteplováním upřednostňovanou metodou globální elity ke strašení lidí ve snaze zahnat lidské stádo těsněji do ohrady unifikovaně totalitního globálního uvěznění.

Papež František je odhodlán odvrátit své stádo od Ježíše Krista. Tento pontifik, který ve Vatikánu uspořádal islámská kázání a později přívržence varoval před navazováním osobních vztahů s Ježíšem, je lačný vlk v bílém rouše beránčím.

Tento jezuitský papež je vůdčím hráčem ve spiknutí za zavedení Nového světového řádu odhodlaným při své službě globální kabale svádět své stádo z cesty.