Naše životy velmi ovlivňují technologie, které jsou nám k dispozici. nejen telefony, ale také počítače, softwary, které k nim dostáváme apod. Je to vidět na našich životech – více času trávíme doma, více času trávíme ve virtuálních realitách, místo abychom se procházeli venku v přírodě. Více času si píšeme SMS, voláme si, místo abychom se s danými lidmi viděli osobně. A tak také uvadá kavárenský svět, restaurační zařízení zejí prázdnotou – lidé jsou přítomni, ale pouze ve svých telefonech. Lidé zírají do svých zařízení, málo komunikují. Nevědí, o čem se bavit. Pociťujete na okolí to samé? Buďte příkladem změny.


Podle   Pew Research Center  65 % dospělých Američanů používá sociální sítě. Číslo rapidně roste. V roce 2005, kdy začal tento výzkum, používalo sociální sítě pouze 7 % lidí.

Abychom si uvědomili, jak vážnou se situace stala a nadále stává, nafotil  Eric Pickersgill  fotografie, které následně upravil a ukázal světu bez mobilních zařízení.

Zdroj:  ce.com

[quote align="center" color="#999999"]

Ovládání lidského chování. Elektromagnetické a radiofrekvenční záření. Mikrovlny. O jaké experimenty jde a proč náš mozek není v bezpečí? Časopis Vědomí jako první médium na světě zveřejňuje výzkumy kryté státním tajemstvím. Tok říjnových informací pokračuje odkrýváním rodinné historie Rothschildů, jednoho z nejzámožnějších klanů na světě. Seriál Pansofie vás zase naučí obnovovat zdraví člověka jakožto energetické bytosti. Nové vydání Vědomí je k dispozici od 8. října u všech dobrých prodejců v Česku i na Slovensku.[/quote]