Místní radnice ve Velké Británii zakázala prodejkyni vzácných knih, aby provozovala svůj stánek na trhu Loughborough poté, co si někdo stěžoval, že ty nové hrnky, které u toho také prodává, by mohly být „urážlivé pro muslimy“. Hrnky, které tato 56 letá majitelka stánku Tina Gayle prodávala, vyobrazovaly ikonografii Templářských rytířů a jejich latinské motto, které je založeno na znění Žalmu 115:1 – „Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!“


Paní Gayle řekla MailOnline, že jí radnice poslala dopis s požadavkem, že odstranila ty hrnky, a když ona řekla, že to je směšné a odmítla, tak obdržela výslovný zákaz prodeje na tomto trhu. „To je strašně nefér,‘ řekla.

„Musíte dostat tři písemná varování, než vás vypoví, a to oni neudělali. Když mě tu úplně zakazují, tak je to jasně do očí bijící nehoráznost.“

Tato knihkupkyně namítá proti tomu, že by tyto hrnky byly urážlivé, když Templáře označuje za „bojové mnichy, kteří chránili poutníky cestující do Jeruzaléma. Oni zabránili tomu, aby byli olupováni…, nebyla to jen nějaká zabíjející armáda.“

Dodala: „Tento týden je pro Templářské rytíře velice důležitý, neboť to bylo v pátek 13. října, kdy francouzský král Templářské rytíře pozatýkal a pak je pomaličku povraždil.“

„Kvůli tomu se od té doby říká, že pátek 13tého nosí smůlu.“ (A zvláště když ten pátek znovu vyjde na 13. října.)

„Mnoho mých zákazníků jsou Templářští rytíři, je to křesťanský zednářský řád. Je to o přísaze věrnosti ochraně křesťanské víry.“

„Richard Lví srdce zabil tisíce muslimů a my jsme prodávali věci, co ho připomínají, a také Římské, ale nikdy si nikdy nestěžoval.“


„Žádní muslimové si nikdy nestěžovali… ve skutečnosti si myslím, že jsem nikdy žádnou knihu žádnému muslimovi neprodávala.“

„Kdybych byla odkázána jen na prodej knih od lidí, co nikoho nezabili, byla bych odkázána na knihy od zahrádkářského experta Alana Titschmarshe,“ dodala.

Paní Gayle byla už v minulosti radnicí varována za prodej „nacistických upomínek,“ ale obhájila se, že tyto věci jsou např. manuály popisující podrobně vojenské uniformy – kdy říkala, že se prodávali zákazníkům zapojeným do legitimních aktivit, jako jsou historická představení Druhé světové války.

„To bude taková hanba, když běžným občanům odepřou možnost sbírat jakékoliv historické informace, o které se zajímají. Tím lidem odebíráte lidská práva.“

Radnice stojí za svým rozhodnutím zakázat paní Gayle na trhu jako „v souladu s vyhláškami o trzích, které uvádí, že když obchodník vykazuje závažně nepatřičné chování, tak může být okamžitě z obchodování vyloučen, aniž by bylo zapotřebí dalších varování.“

„K závažně nepatřičnému chování patří, když se trh zbavuje úctyhodnosti prodejem věcí, které by mohly být urážlivé.“

Zdroj: breitbart.com