V dalším politickém kroku, který určitě ‚rozběsní‘ liberály a vyznavače víry v klimatickou změnu, hlásí New York Times, že šéf Agentury ochrany životního prostředí (EPA) Scott Pruitt v úterý oznámí, že agentura přistupuje k formálním krokům zrušení politiky z Obamovy éry, což znamená politiky omezování emisí skleníkových plynů z elektráren. …


Pruitt zrušení této politiky – známé jako Plán čistých energií – ospravedlnil argumentací, že jeho předchůdci sestavením tohoto plánu dokončeného v roce 2015 porušili regulatorní pravidla, když tento plán měl státy nutit, aby opouštěli uhlí – což je průmysl, jehož je prezident Trump fanouškem – ve prospěch zdrojů elektřiny s menšími emisemi uhlíku „Válka proti uhlí končí,“ řekl pan Pruitt Times.

„Zítra bude ve Washingtonu D.C. podepsán návrh předpisu, který ruší Plán čistých energií. Neexistuje lepší místo, kde to ohlásit, než v Hazard v Kentucky.“

Návrh na zrušení bude v úterý založen do Federálního registru, čímž se plní slib prezidenta Trumpa, že zruší snahy svého předchůdce o omezení emisí z fosilních paliv.

Zrušením tohoto plánu se v podstatě stane nemožným, aby USA dodržely své závazky podle klimatické dohody z Paříže. Prezident Donald Trump se jednostranně z této mezinárodní dohody už letos stáhl, což v některých amerických státech a městech podnítilo jejich vlastní místní snahy omezovat uhlíkové emise. Trump řekl, že je otevřený novému projednání amerických závazků podle těchto dohod, což je nabídka, kterou ostatní signatáři okamžitě shodili se stolu.

Uniklý koncept návrhu na zrušení tvrdí, že odstraněním těchto regulací USA zachrání 33 miliard $, a zavrhuje ty údajné přínosy pro zdraví, o kterých Obamova administrativa básnila, že budou výsledkem dalšího omezování fosilních paliv. Když byl tento plán v roce 2015 odhalen, tak se očekávalo omezení emisí do roku 2030 o 32% v porovnání s úrovní roku 2005.


Avšak mnohé státy se už přesunují od uhlí z ekonomických důvodů jako nižší náklady ve spojitosti s využívání zemního plynu místo uhlí.

V rámci vývoje, ve kterém se odráží rozhodnutí federálních soudců odporovat prvním dvěma návrhům na zákazy cestování od Trumpovy administrativy, tak ekologistické skupiny a několik států plánují napadnout toto zrušení u federálních soudů, když pro tuto politiku z Obamovy éry argumentují na základě údajně vědeckých a ekonomických tvrzení.

Průmyslové skupiny toto rozhodnutí podporují, ale řekly, že jsou otevřeny náhradě Plánu čistých energií skromnějším plánem energetických regulací, zčásti kvůli tomu, aby se vyhnuly soudním sporům.

EPA by pořád měla mít povinnost regulovat emise skleníkových plynů kvůli právnímu výkladu z roku 2009 známému jako nález konečného uspořádání.

Vždy jsme věřili, že existují lepší způsoby, jak přistupovat k redukci skleníkových plynů,“ uvedl v prohlášení Karen A. Harbert, prezident Globálního energetického institutu Obchodní komory.

„Vítáme příležitost pro podniky, kterou pokládá EPA na stůl, abychom spolu s ostatními zainteresovanými vypracovali přístup pro snižování emisí, který zachová americkou energetickou výhodu a zároveň bude respektovat hranice vymezené Zákonem o čistotě ovzduší.


A jak Trumpova administrativa zruší Plán čistých energií? Pruitt navrhuje, aby se zrušil, protože byl postaven na předpovědích na základě názorů, že státy by mohly snižovat emise z elektráren pomocí externích aktivit jako nahrazování uhelných elektráren větrnými farmami. Průmyslové skupina tento krok zpochybnily námitkou, že EPA může prosazovat jen regulace čistoty, které mohou zavádět jednotlivé elektrárny. Pruitt v podstatě tento argument používá v opačném gardu, aby jím tento plán zrušil.

A jaký bude mít tento plán dopady na emise? No, to není jasné. Naše studie ukázala, že až 21 států – včetně Texasu, Západní Virginie a Georgie nebude muset zrychlit zavírání uhelných elektráren, aby vyhověly novým předpisům. Ale řada dalších států ve skutečnosti zavírá uhelné elektrárny rychleji, než by vyžadovaly regulace.

Times uvádí, že ač Plán čistých energií měl údajně zabránit obrození využívání uhlí v případě nárůstu cen zemního plynu, tak v současných tržních podmínkách se uhelné elektrárny stejně budou zavírat, protože dochází k širšímu přechodu na zemní plyn i levnější obnovitelnosti.

Pruittův formální návrh na zrušení Plánu čistých energií teď podstoupí období komentářů veřejnosti, než bude finalizován, což by mohlo trvat řadu měsíců. Rovněž se očekává spousta soudních tahanic, jelikož státy vedené Demokraty budou Pruitta napadat u soudu.

Ale ty napadající státy přechází od uhlí a k obnovitelnostem. Teď očekáváme, že ministři spravedlnosti států oznámí právní napadení Pruittova rozhodnutí, což nejspíš začne, jakmile Pruitt v úterý formálně navrhne zrušení těchto předpisů. Rozhodnutí zrušit CPP přichází po vyhlášce prezidenta Trumpa podepsané v březnu nařizující federálním agenturám, aby revidovaly předpisy energetického průmyslu a zrušily všechny, které jsou považována za přehnaně restriktivní.

Zdroj: zerohedge.com