Lidé v Kalifornii teď už mohou jít do vězení za to, že použili genderově nepatřičných zájmen, když demokratický guvernér Jerry Brown ve čtvrtek podepsal zákon kriminalizující lidi, kteří o někom mluví jako o „něm“, ač dotyčný by chtěl, aby se o něm mluvilo jako o „ní“. Ten nový zákon se bude okamžitě uplatňovat v domech s pečovatelskou službou a dalších zařízeních dlouhodobé péče a určuje, že ti, kdo budou


„záměrně a opakovaně“ odmítat „u trans-sexuálních obyvatel používat preferované jméno nebo zájmeno k určení pohlaví,“ budou vinni přečinem a potrestáni „pokutou 1 000 $ a až dvanácti měsíci v krajském vězení,“ jak určuje nový kalifornský Zákon o zdraví a bezpečnosti.

Tato legislativa rovněž známá jako „Zákon o právech LGBT seniorů“ rovněž vyžaduje, aby pečovatelské domy a pečovatelská zařízení zařídila genderovou neutralitu záchodů a sprch a umožnila všem obyvatelům používat sociální zařízení podle své volby bez ohledu na biologické pohlaví.“

Autor předlohy tohoto zákona demokratický státní senátor Scott Weiner, tvrdí, že tradiční hodnoty a náboženská hlediska nejsou „občanskoprávní“ a na veřejných místech nemají co dělat.

„Každý má sice právo na svůj náboženský názor,“ řekl Wiener. „Když jste ale ve veřejném prostoru, když řídíte instituce, jste na pracovišti, tak tam platí občanskoprávní uspořádání, a vy ty zákony musíte dodržovat.“

Wiener rovněž vydal prohlášení děkující guvernéru Jerry Brownovi za podpis tohoto kontroverzního zákona.

„Naši senioři z LGBT vybudovali moderní LGBT komunitu a vedli boj za spoustu práv, které dnešní komunita už bere jako samozřejmost.

Je naší povinností zajistit, že budou moci stárnout s důstojností a vážností, jakou si zasluhují,“ napsal Wiener. „Chci poděkovat guvernéru Brownovi, že vstoupil do naší koalice svou podporou tohoto zákona, který v životech lidí přivodí skutečnou změnu. Zákon o právech LGBT seniorů je důležitým krokem v našem boji za zajištění toho, že se všemi lidmi se bude zacházet stejně bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo genderovou identitu.“

Zdroj: legislature.ca.gov