Vyčištění internetu od terorismu: Projekt financovaný EU usiluje o erozi občanských svobod Tento týden dělá novinové titulky nový projekt zaměřený na „zamezení ilegálního používání Internetu“. Tento projekt s přezdívkou CleanIT financuje Evropská komise (EC) zatím více než 400 000 dolary a má za cíl, aby z Internetu vymýtil terorismus. V Bruselu sídlící organizace European Digital Rights sestávající z 32 NGO z celé Evropy (a jejímž členem je i EFF) nedávno vydala uniklý koncept dokumentu CleanIT.

Na webové stránce tohoto projektu je uveden cíl omezit dopad použití Internetu k „teroristickým účelům“, ale „aniž by to ovlivnilo naši on-line svobodu“. Ač tento cíl může znít dostatečně ušlechtile, tento projekt ve skutečnosti obsahuje četné kontroverzní návrhy, které budou nutit zprostředkovatele Internetu, aby na něm konal policejní dozor a s největší určitostí naši on-line svobodu ovlivňovat bude. Podívejme se na pár nejkontroverznějších prvků tohoto projektu.

 

Privatizace vynucování zákona

Pod pláštíkem boje proti ‚používání Internetu teroristy‘ „projekt CleanIT“ vedený Holandskou policií vypracoval soustavu ‚podrobných doporučení‘, které budou internetové společnosti nutit, aby jednali jako arbitrové toho, co je „ilegální“ nebo „teroristické“ použití Internetu.

Tento návrh specificky předkládá, že „legislativa musí internetovým společnostem objasnit, že jsou zavázány v rozumné míře zkoumat a zjišťovat … teroristické použití této infrastruktury“ a co je ještě více znepokojující, „mohou být hnány k odpovědnosti za to, že neodstraní (uživateli vytvořený) obsah, který u nich hostuje, byl vystaven uživateli na jejich platformě, pokud nebudou vyvíjet rozumné úsilí o jeho detekci.“

EFF vždy vyjadřovalo obavy z toho, že policejní dohled nad Internetem by spočíval na zprostředkovatelích. Jako organizace věříme v silnou legální ochranu zprostředkovatelů a jako taková, jsme často vyzdvihovali Zákon o komunikační slušnosti Spojených států s jeho Částí 230 (CDA 230) jako pozitivní příklad ochrany zprostředkovatelů. Ač ani CDA 230 nepokrývá skutečné kriminální aktivity, definice „terorismu“ je v tomto kontextu dostatečně vágní, aby byl důvod k poplachu (viz závěry, kde jsou další podrobnosti).

 

Eroze právní sebeobrany

Doporučení volají po snadné odstranitelnosti obsahu z Internetu bez pozdějších „pracnějších a formálnějších“ procedur. Navrhují, aby tyto nové povinnosti nutily internetové společnosti vydávat veškeré nezbytné informace o zákazníkovi pro vyšetřování „teroristického použití Internetu“. Tohle vede k nesmírně vážné erozi práva na zákonnou sebeobranu. V tomto režimu musí on-line společnost prosazovat nějaké vágní povídání o „teroristickém použití Internetu“ a budou mít neomezenou plnou moc k obcházení tvrdě vydobyté ochrany občanských svobod.

Doporučení rovněž navrhují, aby vědomé poskytnutí odkazu na stránku, která hostuje „teroristický obsah“ bylo definováno jako ilegální. To bude mít negativní dopad na četné další činitele, počínaje akademickými výzkumníky až po žurnalisty a je to políček do tváře principů svobody projevu a svobodného toku vědění.

 

Uchování dat

Internetovým společnostem podle režimu CleanIT nejenže se povolí ukládat obsah komunikace „s teroristickým obsahem“, i když už byl z jejich platformy odstraněn, nýbrž budou k tomu ve skutečnosti povinovány, aby tyto informace poskytly agenturám prosazování zákona.

 

Materiální podpora a sankce

Tento projekt rovněž nabízí vládám návody včetně doporučení, aby vlády zahájily „plnou revizi existující národní legislativy“ o potírání využití Internetu teroristy. K tomu patří připomenutá Vyhláška Evropské komice (EC) č. 881/2002 (článek 1.2), která internetovým službám zakazuje poskytovat služby určené teroristickým subjektům jako Al-Káida. Stojí za to upozornit, že podobná legislativa existuje i v US (viz 18 U.S.C. § 2339B), a ten byl těžce kritizován za kriminalizaci projevu ve formě politického prosazování.

Tyto návody formulují, jak by měla vláda realizovat systém filtrování, aby zablokovala veřejným zaměstnancům jakoukoliv „možnost ilegálního použití Internetu“.

Navíc vládní kritéria pro nákupní politiky a veřejné granty budou spjata s internetovými společnostmi, které mají dobrou historii v potlačování „terorismu na Internetu“.

 

Upozorňování a přistupování k akcím

Upozorňování a přistupování k akcím umožní agenturám vynucování zákona (LEA), aby upozorňovaly a jednaly proti internetovým společnostem, které musí odstranit „závadný“ obsah tak rychle, jak je to jen možné. To zavazuje LEA, aby určovaly rozsah, který je možno považovat za „závadný“. LEA musí „kontextualizovat obsah a popsat, jak porušuje národní zákon.“

Uniklý dokument obsahuje doporučení, která budou od LEA vyžadovat, aby v určitých případech posílaly upozornění, že přístup k obsahu musí být zablokován s následným upozorněním, že se musí ukončit registrace této domény. Jinak propadnou bezpečností certifikáty této stránky.

 

Politiky skutečné identity

Podle opatření CleanIT budou všichni uživatelé sítí, ať už sociálních nebo profesionálních, povinni poskytovateli služeb dodat svou skutečnou identitu (i u sociálních sítí), což v podstatě zničí on-line anonymitu, o níž EFF věří, že je kriticky důležitá pro bezpečnost a dobrodiní aktivistů, vynašečů, obětí domácího násilí a mnohé další (chcete-li se o tom poučit více viz úžasný článek na Geek Feminism). Ústavní soud v Jižní Koreji shledal politiku „skutečných jmen“ na Internetu za protiústavní.

Za těchto podmínek by společnosti mohly dokonce po uživatelích vyžadovat, aby poskytli důkaz o své identitě a mohly by uchovávat kontaktní informace o uživatelích, aby je poskytly LEA pro případ, vyšetřování potenciálně teroristického použití Internetu. Tato opatření budou od jedinců vyžadovat i používání skutečných obrázků jeho nebo jí, čímž zničí desetiletí internetové kultury (samozřejmě navíc k vměšování do soukromí uživatelů).

 

Poloautomatická detekce

Tento plán také volá po poloautomatické detekci „teroristického obsahu“. Ač obsah nepůjde automaticky odstraňovat, jakékoliv hledání známých jmen teroristických organizací, log nebo dalšího s tím spjatého obsahu bude automaticky detekováno. To určitě zpomalí hledání čehokoliv vzdáleně spojeného s tím, co vynucovatelé zákona mohou považovat za „teroristický obsah“ a vážně to bude překážet normálnímu studiu současných události i historie a v podstatě veškerá hledání týkající se terorismu mohou skončit, že spadnou k LEA jako teroristická propaganda.

 

Přístup LEA k uživatelskému obsahu

Tento dokument doporučuje, aby prohlížeče a operační systémy musely pro evropské použití vyvinout ohlašovací tlačítko teroristického použití Internetu a navrhuje vládám koncipovat legislativu, která tohle ohlašovací tlačítko učiní povinným pro všechny prohlížeče a operační systémy.

Dokument navíc doporučuje, aby soudci, veřejní žalobci a (specializovaní) důstojníci policie mohli dočasně odstraňovat obsah, který  se vyšetřuje.

 

Zákazy jazyků

Děsivá je jedna záležitost diskutovaná v rámci opatření CleanIT, a tou je zákaz jazyků, které neovládají „specialisté na zneužití systému“. Současná doporučení obsažená v dokumentu by činila takového jazyky „nepřijatelnými a preferovala by jejich technickou nemožnost“.

S více než 200 běžně používanými jazyky a více než 6 000 jazyky, jimiž se globálně mluví, to vypadá vysoce nepravděpodobně, že by specialisté na zneužívání nebo na systémy přesáhli více než pár vybraných. Pro srovnání Google překladač pracuje jen s 65 jazyky.

V době, kdy nová iniciativa na zachování ohrožených jazyků využívá výhod nových technologií to vypadá krátkozraké a dokonce šovinistické uvažovat o omezení toho, jaké jazyky lze on-line používat.

 

Co je to vlastně ten terorismus?

Ač tento dokument uvádí, že prvním odkazem k určení teroristického obsahu bude seznam OSN / EU / národní teroristických sankcí, vypadá to, že tato opatření umožní širší interpretaci „terorismu“. Tohle je v multikulturním prostředí neuvěřitelně problematické; jak praví staré pořekadlo „pro jednoho terorista je pro druhého bojovník za svobodu.“ I srovnání seznamů určených teroristických subjektů v USA a v EU ukazuje rozpory a nedávné kontroverze v USA o odstranění iránských skupin ze seznamu ukazuje, jak zpolitizovaná takováto rozhodnutí mohou být.

Celkem nahlížíme na projekt CleanIT jako na zvrácené úsilí o zavedení potenciálně nekonečné cenzury a dohledu, který by v podstatě internetové společnosti přetvářel na internetové policisty. Rovněž jsme zklamáni, že Evropská komise tento projekt financuje: Vzhledem k silné právní ochraně svobody projevu a soukromí obsažených v Chartě základních práv Evropské unie (pdf) je její povinností, aby jakékoliv úsilí vystopovat a stíhat terorismus muselo zároveň chránit i fundamentální práva. Režim CleanIT naopak tato práva eroduje.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: eff.org

]]>