Záhadný pradávný indický chrám vytesaný z jediného skalního bloku. Mnoho z největších duchovních světa se po staletí věnovalo studiu dávných civilizací a i přes jejich neuvěřitelné kolektivní snažení, je pořád ještě spousta nezodpovězených otázek ohledně tohoto lidu a jeho výjimečných stop, které po sobě světu zanechal.

Klíčovou mezi těmito nezodpovězenými otázkami bylo, co vedlo tyto pradávné lidi, aby vybudovali takové ohromující monumenty jako Stonehenge a pyramidy dávného Egypta, co je snad ještě záhadnější, je, jak to vlastně udělali? Snad jedním z nejvíce ohromujících a nejzáhadnějších ze všech těchto pradávných monumentů je dávný chrám Kaisa, který se nachází v indickém Maháraštra.

Tento chrám byl VYTESÁN ze skály. Nikdo neví, jak to ti Stavitelé udělali! Jeskynní komplex Ellora je jedním z nejvíce rozmanitých jevů mezi všemi svatými místy celého světa. V těchto jeskyních člověk nenajde o nic méně než třicet čtyři různých chrámů představujících hlavní víry Indie včetně Hinduismu, Buddhismu a Jainismu. Každý z těchto chrámů zkonstruovala jiná kultura v jiném čase dlouhé historie Indie, ale obecně panuje shoda, že nejstarším a nejpůsobivějším ze všech je chrám Kalaisa.

Přemístili 200 000 tun skály

Chrám Kalaisa pradávní Indové vytesali přímo do hory. Odhaduje se, že k vytvoření tohoto ohromného náboženského objektu bylo odstraněno 200 000 tun skály, ač mnozí experti si myslí, že skutečné číslo by se spíše mělo blížit 400 000 tunám. 

Podle legendy byl tento chrám postaven jako tribut pradávné indické královny hindskému bohu zkázy pánu Šivovi. Jejího manžela krále postihla choroba a ona se modlila k Šivovi, aby mu vrátil zdraví. Uvěřila, že když tomuto bohovi vybuduje perfektní domov k obývání v himalájské hoře Kajlaš, tak ten vyslyší její prosby a zachrání jejímu manželovi život. Mýtus uvádí, že na provedení svého monumentálního úkolu měla jen týden, ale ač na to mnoho lidí pohlíželo jako na misi předem odsouzenou ke zkáze, jiní se postavili na její stranu. Architekt jménem Kokasa přišel královně na pomoc a vytesal chrám v úbočí hory od jejího vrcholu po úpatí za jediný týden. Díky jeho vynalézavé dovednosti architekta Šiva prosby královny vyslyšel a král byl před svou smrtelnou chorobou zachráněn.

Ač si v současnosti archeologové myslí, že tento neobyčejný chrám byl dokončen v daleko realističtějším časovém termínu dvaceti let, místo jednoho týdne, pořád je tu ještě spousta otázek ohledně toho, jak se pradávným indickým stavitelům podařilo tak mimořádného díla mezi architektonickými konstrukcemi dosáhnout.

Dnes ještě zbývá přeložit asi 30 milionů pradávných textů v sanskrtu. S tím, jak historici po mnoho let pokračovali ve své práci na pochopení těchto dávných textů, objevovali stále více a více věcí o dávné indické společnosti. Čím více se dověděli, tím více se ukazovalo, že ta byla nesmírně pokročilá zvláště v matematice a architektuře. Snad když budou ve své práci pokračovat, tak odhalí záhady skryté v těchto textech, přičemž se nakonec doberou až k nezodpovězeným otázkám tohoto ohromujícího chrámu.