Dokumenty, které viděl The Times tvrdí, že dítě bylo ‚velice stresované‘ a tvrdilo, že jí sebrali křesťanský křížek. (obrázek je ilustrační) … Jak dnes vyšlo najevo, toto pětileté bílé děvče bylo nuceno žít v muslimských pečovatelských domácnostech, kde nikdo nemluvil anglicky a její pečovatelé jí sebrali křesťanský křížek a podněcovali ji, aby se učila arabsky.


Dítě, které je rodilým anglickým mluvčím, strávilo posledních šest měsíců ve dvou muslimských domácnostech, když jej místní radnice Tower Hamlets ve východním Londýně dala do pěstounské péče.

Zprávy místních úřadů popisují, jak ta malá holčička vzlykala a prosila, aby ji nevracely do domova těch jejích pěstounek v nikábu, kdy sociálním pracovníkům říkala: ‚Vždyť oni ani nemluví anglicky.‘

Její matka nabídla, aby si odnesla z návštěvy domova své oblíbené jídlo – špagety carbonara – dívka ale řekla, že to jí zakázali si sníst, protože to obsahuje slaninu, kterou muslimové nejedí.

A později té dívce říkali, že ‚Vánoce a Velikonoce jsou blbost‘ a že ‚evropské ženy jsou blbé a jsou to alkoholičky,‘ uvádí The Times.

Zprávy dopodrobna rozvádí, jak to dítě bylo ‚velice stresované‘ a tvrdilo, že pečovatelé jí odebrali křesťanský křížek a podněcovali ji, aby se učila arabsky.

K těmto dvěma umístěním došlo na radnici ve skandály opředeném okrsku Tower Hamlets v rozporu s přáním rodiny této dívky.

Pro místní úřady platí požadavky, aby braly řádné ohledy na náboženství dětí, jejich rasový původ a kulturní a jazykové pozadí,‘ když je umisťují do pěstounské péče.

Matka dívky řekla, že byla vyděšena podmínkami, do kterých byla její dcera umístěna.

Přítel těmto novinám řekl: ‚Je to pětiletá bílá dívka. Narodila se do této země, mluví anglicky jako svým prvním jazykem, miluje fotbal, má britský pas a byla pokřtěna v kostele.‘

‚Ona opravdu utrpěla těžké trauma, když ji nuceně odtrhli od její rodiny. Potřebuje být obklopena okolím, v němž se cítí bezpečně. Místo toho uvízla ve světě, kde vše cítila jako cizí a nepřívětivé. To je pro malé dítě opravdu děsné.‘


V dubnu letošního roku zjistila inspekce z Ofstedu do Tower Hamlets, že tam dochází ‚k rozsáhlým a vážným pochybením služeb poskytovaných dětem, které potřebují pomoc a ochranu.‘

Dívka po dobu čtyř měsíců bydlela u své první pěstounky, která při vycházkách z domova své rodiny nosila nikáb. Její současná pěstounka, když s dítětem vychází na veřejnost, tak nosí burku, která jí zcela zakrývá tvář.

V dubnu letošního roku zjistila inspekce z Ofstedu do Tower Hamlets, že tam dochází ‚k rozsáhlým a vážným pochybením služeb poskytovaných dětem, které potřebují pomoc a ochranu.‘

Služby dětem na této radnici byly vyhodnoceny jako neadekvátní a bylo zjištěno, že ‚zaváděly do základních standardů sociální práce kulturní neslučitelnost.‘

Ministerstvo školství uvedlo: ‚Když místní úřady umisťují dítě do pečovatelské domácnosti, tak musí zajistit umístění s nejvhodnějším způsobem podpory blahobytu dítěte. Ohledy na původ dítěte jsou při takovém rozhodování důležité.‘

Mluvčí radnice řekl: ‚Nejsme schopni komentovat jednotlivé případy. Původ dítěte a jeho kulturní identitu v každém případě absolutně zohledňujeme. Všichni naši pěstouni obdrželi školení, aby se zajistilo, že jsou plně kvalifikovaní, aby vyhověli potřebám dětí v jejich péči.‘

Není to poprvé, kdy Tower Hamlets zabředli do skandálu. V roce 2014 uniklá vládní zpráva poukazovala, že tamní starosta Lutfur Rahman má vazby na islámské teroristické skupiny včetně těch, které usilují o zřízení státu se zákonem šaría v Evropě.

V roce 2011 přišly zprávy, že 31leté asijské ženě, která tam pracovala v místní drogerii, tam vyhrožovali smrtí, neboť odmítala nosit závoj, ač to nebyla žádná praktikující muslimka.

Zdroj:  dailymail.co.uk