Účastníci Eurasijského svazu (EUA) budou brát v úvahu negativní zkušenosti ostatních integračních uskupení, aby se vyhnuli problémům s nimi spojenými. Prohlásil to na zasedání Nejvyšší Euroasijské ekonomické rady v Astaně kazašský prezident Nursultan Nazarbajev. Zde jsou postřehy našeho komentátora Petra Iskenderova: "Musíme vzít v potaz zkušenosti jiných integračních uskupení, v první řadě Evropské unie" – tak zněla hlavní myšlenka projevu kazašského lídra.


Podle slov Nursultana Nazarbajeva, "jde o to, aby ani jedna z členských zemí nebyla vystavena deindustrializačnímu procesu, aby národní ekonomika nebyla vystavena propadu v tradičních průmyslových sférách. To je právě lekce, kterou nám ukazuje recese evropské ekonomiky."

V Evropské unii, která sjednocuje jakoby docela ekonomicky a sociálně-politicky blízké země, je zřetelně vidět růst rozporů a skepse. Nevídaný úspěch v evropských volbách francouzské Národní fronty a britské Strany nezávislosti Spojeného království je zároveň vyjádření nedůvěry politikům, kteří se snaží skloubit národní zájmy s bruselským modelem.

Původně bylo rozšíření Unie považováno za politický projekt. Lídři Evropské unie spoléhali na to, že sociální a ekonomické rozpory se samy vyřeší.

Kromě toho, ve prospěch zájmů západoevropských zemí byly obětovány tradiční oblasti ekonomik zemí střední a východní Evropy, jako je těžební průmysl, strojírenství nebo zemědělství. Byly ignorovány a dokonce narušovány historicky těsné vazby tohoto regionu s Ruskem. Není proto překvapení, že se Evropská unie dostala do vnitřní krize – zdůrazňuje v besedě s Hlasem Ruska ekonom Michail Chazin:

[quote align="center" color="#999999"]

Evropské problémy mají vnitřní charakter a těchto problémů je hodně.  Skutečně dochází třeba k propadu životní úrovně obyvatel. Řešit tyto problémy nelze ani s pomocí Ruska, ani s pomocí jiných států. Pokud budeme hovořit o rozvoji poté, co budou tyto vnitřní problémy nějakým způsobem vyřešeny, tak k tomu jsou nutné nějaké zdroje. Jedním z takových zdrojů jsou levné energetické suroviny, které může poskytnout Rusku. [/quote]

Ale k tomu, aby byla naladěna spolupráce s Ruskem, je nutné, aby Západ přestal vidět v Moskvě a Ruskem realizovaných integračních projektech svého protivníka. A to zároveň znamená, aby Brusel – a zejména Washington – uznaly klíčovou roly Ruska a jeho integračních modelů na mezinárodní aréně, vysvětluje politolog Kirill Tanajev. Expert uvádí následující příklad:

[quote align="center" color="#999999"]

Šanghajská organizace pro spolupráci se může potenciálně změnit na strukturu, která pomáhá v rozvoji nejen Asie, ale také koordinaci zájmů takového rozvoje s Eurasií. Samozřejmě, Američané projevují k této otázce zjevný a jasný zájem. Vždyť pokud se k organizaci připojí jako rovnoprávní členové Indie a Pákistán, hned bude mít jinou kvalitu. Pokud se tyto dva státy připojí, tak se organizace stane globálním hráčem, jehož pozice nelze ignorovat. [/quote]

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: czech.ruvr.ru