Odborník na mimozemské civilizace Valerij Uvarov hovořil v interview pro Sputnik o našich sousedech na planetě, o telepatii, spásném zařízení na Sibiři, a také o budoucí události, která převrátí Sluneční soustavu. Uvarov věnoval více než 15 let života ufologii a výzkumu dědictví starověkých civilizací. Řídí departament výzkumů UFO, Paleovědy a Paleotechnologie národní bezpečnosti akademie věd Ruska.

Tvrdíte, že nejsme ve vesmíru sami. V poslední době se objevují stále častěji zvěsti o tom, že NASA vyhlásí oficiálně, že mimozemšťané jsou. Je možno očekávat takový obrat událostí?

Uvarov: Takový obrat událostí je zcela reálný — tím spíše, že faktů, které výrazně svědčí o přítomnosti ve Sluneční soustavě neznámých a velmi mohutných sil už bylo nahromaděno hodně. Je jich tak mnoho, že dnes spočívá obrovský problém v tom, abychom i nadále efektivně kontrolovali šíření informace o těchto faktech, skrývali nebo zamlčovali je.

Jaká je podle vás forma jejich života a jestli se podobá zemské?

Ať už vypadají jakkoli, spojuje je jeden společný činitel — představují humanoidní formu života a mají společný s námi antropologický typ.

Tato vnější podoba a řada jiných společných pro humanoidní formy života zvláštností umožňují použití technologií, jejichž pomocí mohou všichni představitelé vyspělých mimozemských civilizací okamžitě vyměňovat informace. Nemají jazykové bariéry. Je to něco jako společný jazyk. Nikoli náhodou byly odedávna mj. v Bibli zmínky o tom, že byla na Zemi doba, kdy lidé mluvili jedním jazykem.

Dnes můžeme s jistotou říci, že to byl jazyk telepatie, a schopnost jeho použití má každý člověk od přírody.

My pozemšťané jsme ztratili tuto schopnost před 13670 lety v důsledku pádu na Zem Azorského planetoidu. Pád Azorského planetoidu měl několik hrozných následků, z nichž jedním byla ztráta Zemí své oběžné dráhy. Let po ní trval před pádem planetoidu 360 dní. Teď činí roční cyklus 365 dní, a právě změna tohoto parametru o pouhých pět dní prakticky zrušila systém vytvoření našimi předky, který jim umožňoval telepatickou komunikaci. Tuto schopnost měli zdaleka ne všichni pozemšťané, ale jenom ti, kdo žili uvnitř zvláště postaveného energetického systému.

Je třeba dodat, že jednota antropologického druhu umožňuje vyspělým mimozemským civilizacím sice nenápadně, ale velmi efektivně ovlivňovat průběh jistých historických událostí. Dělají to pomocí zvláštních psychofyzických technologií bez jakékoli adaptace, a to právě proto, že my pozemšťané máme s nimi společnou strukturu.

Pro hlubší pochopení situace je třeba říci, že nejdůležitější roli v osudu pozemšťanů a naší planety hrají ne tak daleké mimozemské civilizace, jako naši sousedé bezprostředně na Zemi.

Řekl jste, že mimozemšťané jsou naladěny vůči obyvatelům Země přátelsky a dokonce zřídili na Sibiři speciální systém ochrany naší planety před asteroidy. Proč podle vás to dělají?

Všechny ty, jejichž létající přístroje pozorují lidé dost často nad Zemí, můžeme rozdělit na dvě skupiny.

První je velmi početná — jsou to představitelé různých Slunečních soustav, a to nejen v naší galaxii. Podle jejich názoru je Země velmi vhodným místem pro mezigalaktické komunikace. O nás se ale málo zajímají, a jsou tu jenom cestou. Pomáhat nám nebudou, ale vadit také ne.

Existuje však i druhá nepočetná skupina cizinců — jsou to naši sousedé na zeměkouli. A ty velmi zajímá, co se tu děje. Pro mnohé lidi bude snad takový obrat nečekaný, ale právě jejich blízkost a naše s nimi příbuznost vysvětluje jejich zájem a toleranci vůči všemu, co to na Zemi děláme. Právě naši sousedé na zeměkouli zřídili komplex protimeteoritní a protiasteroidní ochrany Země. Přitom chrání ne tak nás, jako planetu a sebe samy.

Prakticky denně útočí na Zem meteority, mezi nimiž jsou takové, které mají nebezpečné bakterie. Když se dostanou na zemský povrch, vznikne hrozba globální ekologické katastrofy. S ohledem na to, že kvůli přírodním energetickým činitelům vznikají periodicky přechody mezi prostory Země, mohou se smrtelně nebezpečné bakterie dostat do paralelní dimenze Země a to může mít pro naše sousedy hrozné následky. A proto zničit meteorit a roztavit jeho látku nasycenou bakteriemi je mnohem jednodušší a levněji přímo nad Zemí. Mimochodem právě toto zařízení zničilo tunguský meteorit 30. června 1908, a sestřelilo meteorit nad Čeljabinskem 15. ledna 2013.

Sluneční soustava ale má ještě jednu planetu obývanou těmi, kdo kdysi žili na Marsu a Phaetonu (Nibiru). Ti, kdo přežili hroznou katastrofu a odešli na planetu za Sluncem, o které rovněž praví nejen staré egyptské kroniky, ale také sumerské texty. Z výše uvedeného vyplývá závislost.

Narazí-li znovu jednou nějaký velký planetoid na Zemi, pak planeta, jež se nachází na oběžné dráze Země, ale vůči nám protilehlá, za Sluncem, začne velmi pravděpodobně ztrácet svoji orbitu.

Právě proto kontroluji naši sousedé Sibiřské zařízení na odchýlení velkých asteroidů: je to pro ně životně důležité!

Sluneční soustava se dostala kvůli ryze kosmickým okolnostem do zóny gravitační nestability. Velmi brzy se tato planeta, která je neviditelná pro větší část Pozemšťanů, ale je objektem nejvyššího zájmu jisté malé skupiny lidí, objeví zpoza Slunce a všechno tajné vyjde najevo. A tady je důležité, kdo bude první, proto NASA chystá příslušné kroky.

Naši sousedé ze Sluneční soustavy se rovněž připravují.

Scénář, který jsme uvedli výše, se začne vyvíjet dost brzy. Sousedé začnou podnikat obrovská úsilí na stabilizaci oběžné dráhy své planety. V tuto chvíli spatří všichni lidé na Zemi všechno na vlastní oči a tady je hlavní, aby nezačala panika a palba…. Tomu bychom se měli vyhnout….

Co so myslíte, funguje ještě tato základna a je-li autonomní?

V podstatě ano, zařízení funguje autonomně, právě proto má poruchy a občas běží, tak říkajíc, naprázdno…

Avšak naši sousedé z Nibiru ovlivňují činnost tohoto zařízení, dokud je to možné. Právě proto kolují mezi místními obyvateli tohoto vzdáleného koutu Sibiře řeči o jakési podivné aktivitě nějakých lidí v supermoderní výstroji.

Poprvé byli zpozorováni rok po Tunguském výbuchu a vyslali tam výpravu NKVD. Vysvitlo, že tito podivní lidé, kteří se vyhýbali stykům s místními obyvateli, neměli nic společného s našimi vědci nebo vojáky…

V roce 2015 jste říkal, že se plánuje výprava na Sibiř, uskuteční se? V roce 2015 jsme žádnou výpravu tam neplánovali. Je to dnes nebezpečné. Pozorujeme aktivity zařízení ze strany, máme hodně videozáznamů. Je to otřesné. Nejotřesnější a dokonce vzbuzující obavy je stupeň aktivity. Zařízení občas střílí během několika hodin bez přestávky. Je to přímý důkaz nebezpečí pádu meteoritů.

Zdroj:  snews.com