Na Cambridge University objevili rukopis ručně psané Bible. Tento fascinující dokument ukazuje bibli Krále Jakuba v procesu rané editace a ten vrhá světlo, jak až moc byl originální text Bible vynecháván, během čehož se to dostávalo k verzi, kterou křesťané používají dnes. (Bible krále Jakuba je pro anglicky mluvící něco jako pro nás Bible Kralická, pozn. red.)


Verze krále Jakuba byla oproti originálnímu textu silně editovaná

Podle akademiků z této prestižní university byl tento ručně psaný rukopis špatně zařazený, kvůli čemuž si ho nikdo nevšímal a nezkoumal ho neuvěřitelně dlouhou dobu. Když byl však rukopis objeven, vyvolal v kruzích historiků a archeologů cosi jako bouři vzrušení, když dokázal, že Bible krále Jakuba, což je jedna z nejvíce čtených verzí Bible moderní doby, byla silně oproti původnímu textu upravená.

Celé části původního textu Bible byly podle zprávy z hotového produktu význačnými lidmi vystřiženy a řada událostí byla v konečném produktu vynechána.

Objev tohoto vysoce editovaného textu samozřejmě vyvolal v teologických kruzích určitou míru kontroverze. Velká většina křesťanů dneška, kteří dnes Bibli krále Jakuba používají, věří, že jde o slovo boží, ovšem tento objev dokazuje, že Bible je ve skutečnosti produktem vrtochů překladatelů, editorů a politických postav, které žily dávno po smrti Krista.