Pamatujete na film ‚Počátek‘, kde Leonardo Dicaprio ztvárnil postavu, která implantovala falešné myšlenky do myslí nic netušících subjektů? Skupina výzkumníků se pokusila provést něco podobného, pouze to nebylo ze zřejmých důvodů tak působivé jako na plátně. Moderní věda už ušla drahný kus cesty k tomu, aby se věci, které vidíme v populárních sci-fi filmech staly realitou.


V každém případě toto je jeden z dalších pokroků v oblasti ‚hackování mozků‘, který přichází hned po systému čtení myšlenek, který promítá něčí myšlenky na obrazovku.

Vědcům z Brown University se spolu s kolegy z Japonska podařilo do mozků nic netušících subjektů testu implantovat vizuální zážitky, čímž je obalamutili, že vidí věci, které tam ve skutečnosti nebyly.

Tento experiment byl založen na technice zvané neurofeedback, do kterého patří neustálé monitorování mozků subjektů v reálném čase. Ale kromě pouhého sledování neurální aktivity účastníků ji výzkumníci rovněž ovlivňovali.

Na tomto nápadu ve skutečnosti není nic nového – je převzat z výzkumů vedený už v 60. letech, které předváděly schopnost člověka regulovat si svou tělesnou teplotu nebo rychlost tlukotu srdce jen tím, že na to pomyslí. Tentokrát chtěli výzkumníci vědět, jestli je možné regulovat i jiné aspekty neurální aktivity.

Experiment

Výzkumný tým ukázal skupině dobrovolníků obrázky různých kombinací vodorovných a svislých proužků na zeleném, červeném a šedém pozadí. Všichni dobrovolníci byli připojeni k MRI přístrojům, které jim měřily neurologickou aktivitu v oblastech mozku V1 a V2 odpovědných za zpracování vizuálních stimulů.
Loading...