Školy po celé Austrálii rozbíhají nový kontroverzní systém, který učitelům umožní, aby dětem pomáhaly změnit si pohlaví i bez povolení jejich rodičů. Kolem 300 škol podepsalo politiku „Bezpečnějších škol“, která dětem od věku šesti let umožní změnit si pohlaví, i kdyby s tím jejich rodiče nesouhlasili. …


Heast.com hlásí: Do toho patří kapitoly, které uvádí, že nepovažují svolení rodičů za nezbytnou součást rozhodování, když si děti přejí změnu.

Tato směrnice praví: „Mohlo by být možné u studentů uvažovat o předčasném prohlášení za dospělé, a ti by pak mohli učinit toto rozhodnutí i bez souhlasu rodičů.“

Nespecifikuje se v tom, v jakém věku by to mohlo být vhodné.

Dokument se uchyluje k návrhu možných akcí, k nimž lze přikročit, včetně změny pohlaví v evidenci školy, změny jejich rodu při komunikaci, změny jejich uniforem a jejich přesunutí do jiných skupin ve sportovních týmech a školních táborech, aby to vyhovovalo takové identitě, jakou preferují.

Tento dokument už podepsalo nejméně 290 škol, z nichž více než 95 jsou základní školy vzdělávající ty nejmladší žáky v zemi.

V posledních letech se stát Victoria stanovil horkým ohniskem genderové politiky ve školách.
Loading...