Ten ohromný počet „soukromě vzdělaných bílých mužů“ mezi britskou justicí je „vážným ústavním problémem“ podle zprávy vůdčích právníků, která volá po dramatických opatřeních na zvýšení zastoupení žen a etnických menšin. Skupina reformátorů práva Justice, tvrdíc, že britské soudnictví trpí „deficitem diverzity“, volá po „systematických strukturálních změnách“ ve výběrovém procesu včetně takového „stanovení cílů, které bude mít zuby,“ tak, aby se „do taláru konečně dostala dostatečná diverzita.“


Tato správa spolu s tím, jak diverzitu popisuje jako „dobro ze samé podstaty“, říká, že nedostatek žen a zviditelnění černé a etnické menšiny mezi vyššími soudci hrozí, že způsobí erozi důvěry v justici,“ s varováním, že by to mohlo být vnímáno jako „nespravedlivé“, aby u korunního soudu byli „ti, co jsou souzeni, neproporcionálně v nadměrném počtu barevní, zatímco soudci jsou samí bílí.“

Tato skupina napříč stranami říká, že je nutno přistoupit k „pozitivním akcím“ za zvýšení podílu žen a etnických menšin v justici, s konstatováním: „Merit tohoto by se až příliš snadno mohl zvrhnout do nesvědomité zaujatosti.“

Ředitelka Justice Andrea Coomber řekla: „Uvědomujeme si, že některá z opatření doporučených v této zprávě budou u některých nepopulární, ale když se ten dlouho se už vlekoucí problém nedostatku diverzity začne poctivě řešit, pak ti, na nejvyšších úrovních budou muset akceptovat, že obtížná a snad i nepopulární rozhodnutí se přeci jen budou muset přijmout, aby se té diverzifikovanější justice konečně dosáhlo.“


{jcomments off}