V pátek si papež František našel tvrdá slova k popisu libertariánů, když řekl, že ti popírají hodnoty společného dobra ve prospěch radikálního sobectví, kdy záleží jen na individuu. „Nemohu být tak nedbalý, abych nepromluvil o smrtelné hrozbě spojené s invazí postojů libertariánského individualismu ve vysokých vrstvách kultury i ve školách a v univerzitním vzdělávání,“ řekl Papež v poselství vyslaném shromáždění Pontifikální akademie sociálních věd ve Vatikánu a následně sdíleném i s Breitbart News.


„Obecnou charakteristickou tohoto bludného paradigmatu je to, že minimalizují obecné dobro, to je ideu ‚žíti dobře‘ nebo ‚dobrého života‘ v komunitárním rámci,“ řekl František, když spolu s tím velebí „egoistický ideál“.

Členové Pontifikální akademie se totiž v současností pouští do workshopů se slyšením pod názvem „Směrem k účastnické společnosti: Nové cesty k sociální a kulturní integraci,“ které začaly v pátek a potrvají až do 2. května.

František řekl, že to libertariánství, „které je teď tak módní,“ je zvláště radikální formou individualismu, která prosazuje, že „hodnotu věcem a meziosobním vztahům dává jen individuum a že tudíž jen individuum rozhoduje, co je dobé a co je zlé.“

Libertariánství, řekl, káže ideu, že „samo-způsobilost“ je nezbytnou základnou svobody a osobní odpovědnosti.

„Libertariánské individuum tudíž popírá hodnoty společného dobra,“ konstatoval pontifik, „protože na jedné straně přinejmenším některá ta individua předpokládají, že samotná idea ‚společného‘ znamená spoutanost a na druhé straně, že poukazy na ‚dobro‘ zbavují svobodu její podstaty.“
Loading...