Operační velitelství Doněcké lidové republiky oznámilo příchod islámského batalionu Ukrajinských ozbrojených sil do Kyjevem kontrolovaného města Mariupol. Islámský batalion Ukrajinských ozbrojených sil byl vyslán do Kyjevem kontrolovaného města Mariupol, řekl v sobotu zástupce velitele Operačního velitelství Doněcké lidové republiky Eduard Basurin.


„Zjistili jsme příjezd islámského batalionu do Mairuolu v počtu 500 lidí, který bude operovat v zóně odpovědnosti 36. Samostatné brigády námořní pěchoty. Batalion je umístěn v ulici Bachčivadži. Kurátorem batalionu je velitel eskadrony Ukrajinské národní gardy major Karpenko,“ řekl Basurin.

Basurin nevysvětlil, proč jeho „zpravodajství“ označilo tento útvar za „islámský batalion“.

Uvedl, že k úkolům této jednotky bude patřit hlídání skladů s raketami a dělostřeleckou výzbrojí a převzetí kontroly nad přístavem Mariupol, který se podle Basurina stal základnou ilegálního obchodu se zbraněmi a municí, včetně chemických zbraní se zeměmi Středního východu.