Václav Novotný, předseda Iniciativy Ne základnám ČR, se pokusil nedávno České televizi upozornit na dezinformační zprávu, kterou uvedla ve svém vysílání na jednom ze svých kanalů ČT24 a jak dopisování s Českou televizí dopadlo? (Foto: Wikimedia)

Název žádosti :     Vydává ČT24 dezinformační zprávy?
Jednoznačný identifikátor:     cteleo28889-19
Datum evidence :     08.03.2019 08:31:35
Přijato od :     nezakladnam.cr@gmail.com ()

Vaše podání cteleo28889-19 bylo dne 08.03.2019 08:31:35 odmítnuto.
Důvod odmítnutí: chybí některé údaje o odesílateli podání.
Úřední dokument zaslaný na adresu elektronické podatelny
epodatelna@ceskatelevize.cz musí splňovat tyto základní podmínky:
Identifikace odesílatele včetně uvedení poštovní adresy odesílatele
přímo v textu podání, čitelný dokument, odlišení textu podání od
případných příloh. Je-li to možné, uveďte, pro kterou součást ČT je
 podání určeno.

Vydává ČT24 dezinformační zprávy?

Vážená paní Krásná, pane Fojto,
dovolíme si Vás upozornit, že by Vám nic nemělo bránit v opravě chybného tvrzení,
že se v Praze setkal Obama s Putinem, jak dnes v 7:45 hodin zaznělo při komentování
dnešní návštěvy našeho premiéra v USA.

Jsou dvě možnosti hodnocení Vaší práce, při které plně odpovídáte za to, čím zasáhnete diváka, koncesionáře, nuceného si platit zpravodajství ČT24, což by v normální době neplatil. Použité označení ,,zasáhnete" vychází ze Zprávy o činnosti ČT.

1) Buď vědomě a není to poprvé, necháte úmyslně diváka dezinformovat, nebo máte strach opravit případné chybné tvrzení
2) Nemáte příslušný odborný přehled při vedení reportáže s pozvaným hostem

Této skutečnosti odpovídají i Vaše oslavy , kdy jsme byli přistoupeni k NATO. Při svých oslavách vynecháváte tu druhou objektivní stránku NATO. Tou jsou tisíce mrtvých např. Jugoslávie, Irák atd..
Vaše oslavy NATO nelze označit jinak, než jako prosazování totality a nejen totality NATO.

Koncesionáři si snahu o novou totalitu nemají v úmyslu dobrovolně platit.

S pozdravem

za Iniciativu Ne základnám ČR
Václav Novotný, předseda

Aby neměla ČT24 důvod odmítat ( Iniciativa NE základnám ČR existuje od roku 2006 a vede s ČT nemalou korespondenci, bohužel zbytečně):

ÚŘAD :
Česká televize,
Na Hřebenech II 1132/4,
140 70 Praha 4

Rada České televize
Česká televize,
Na Hřebenech II 1132/4,
140 70 Praha 4

 

Odesilatel dodal tyto informace  včetně kontaktů na Iniciativu Ne základnám ČR, který je zapsaným spolkem.