V Praze se protestuje. Na Staroměstském náměstí se sešli odpůrci vládních opatření a proběhne i pochod městem. Za tímto účelem se tak stovky lidí sešly na Staroměstském náměstí, jelikož chtějí vyjádřit svůj nesouhlas s vládními protiepidemickými opatřeními. (Foto: Youtube)