Právníci ze sdružení Institut práva a občanských svobod Pro Libertate napadli poslední vládní opatření. (Foto: Wikimedia)

Podle nich představují vrchol státní zvůle a porušují principy demokratického právního řádu.

Níže přinášíme celé vyjádření:

Dnes ráno jsme podali k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení mimořádného opatření o službách z 20. 11. Chceme, aby soud také odložil jeho účinnost. Návrh připravil náš kolega Mgr. Ondřej Svoboda doslova přes noc.

V čem vidíme hlavní důvody nezákonnosti opatření?

1) Napadené opatření je diskriminační

2) Napadené opatření je vydáno v rozporu se zákonem

3) Napadené opatření nelze zhodnotit ve smyslu jeho nutnosti a nezbytnosti

4) Napadené opatření je v rozporu s dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu

Více informací zde: https://bit.ly/30Um8oV

O vývoji budeme informovat.

Pro Libertate