Karel Janeček čelil ostré kritice za svůj projev na vyhlášení výsledků ankety Český slavík, během kterého vystupoval proti vládním opatřením proti covidu-19 a proti očkování dětí. Od jeho slov se později distancovala i televize Nova, která anketu vysílala. (Foto: Facebook)

Nyní se k celé situaci vyjádřil a dovysvětlil své postoje, celý text si můžete přečíst níže:

Mé emotivní vystoupení v rámci Českého Slavíka 21 u mnohých z Vás vyvolalo pocit sounáležitosti, u některých ovšem i zásadní nesouhlas nebo pochybnosti. Za normálních okolností by takový projev na kulturní akci nezazněl. Bohužel se však nyní rozhoduje o naší budoucnosti a apel na širokou veřejnost považuji za projev vlastní zodpovědnosti. Zejména přítomné umělce žádám tímto o pochopení. Nemohl jsem mlčet.

Dovolte mi krátké shrnutí a vysvětlení. Doufám, že toto vyjádření pomůže nastartovat konstruktivní diskuzi.

Plně respektuji vědecké poznání. Věda je jedním z pilířů lidské civilizace. Ani vědecká komunita však není jednotná ohledně očkování dětí proti Covid-19. Nejsem a nikdy jsem nebyl “antivaxer”. Jsem rád, že vakcíny existují a jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů v boji proti nemoci Covid-19. Respektuji plně rozhodnutí kohokoli se nechat očkovat. Doporučuji očkování rizikových skupin a ve svém blogu Covid IV: Cesta ven z pandemie (dostupný zde: https://bit.ly/) jsem představil konkrétní řešení jak motivovat seniory k očkování. Jsem ovšem zásadně proti nerespektování svobodné volby každého člověka.

Nestavím se do role “spasitele”. Mým cílem je probudit společnost z letargie, upozornit na plíživé totalitní tendence a velkou hrozbu ztráty svobody. Přál bych si, aby bojovníkem za svobodu byl každý z nás. Rozdělování společnosti, vyvolávání strachu, diskriminace a omezování svobod nesmějí být řešením situace, ve které se nacházíme. Rozdělování na očkované a neočkované vede k hlubokým celospolečenským traumatům.

Karel Janeček

Děti potřebují naši odvahu a bdělost nejvíce. Očkování dětí musí být svobodným rozhodnutím každého rodiče. Společenský nátlak a vyvolávání strachu odpírá možnost svobodné volby. Diskriminace a ostrakizace neočkovaných dětí je v některých školách enormní a spousta rodičů je z této situace zoufalá. Ordinace dětských psychologů se plní traumatizovanými dětmi. Naštěstí Covid pro naprostou většinu dětí nepředstavuje skoro žádné riziko. Rozumím, že v odborně definovaných případech může být očkování dětí žádoucí. Plošné očkování dětí proti Covidu s cílem omezit šíření viru je však hazardem s jejich přirozenou imunitou. Takové hazardování s imunitou našich dětí kvůli strachu o sebe sama považuji za silně amorální, jak vysvětluji ve svém blogu Covid: Manipulace strachem a ohrožení dětí (dostupný zde: https://bit.ly/).

Svoboda každého z nás je pro mne hodnotou, kterou jsem vždy byl, jsem a budu připraven bránit. Velká část lidí se nechala naočkovat nikoliv kvůli svému zdraví, ale pro klid od nastolených represí. Cílené znepříjemňování života neočkovaným s účelem přinutit je k vakcinaci je nezpochybnitelným důkazem, že jsme se jako společnost vydali špatným směrem. Proč diskriminujeme například ty, kteří nemoc prodělali a mají serologické testy dokazující vysokou hladinu protilátek? Švýcarsko před několik týdny protilátky uznávat začalo a Česká republika od dnešního dne stejným lidem zakazuje téměř vše a přestává dokonce uznávat i “třídenní propustky na svobodu” ve formě negativních PCR testů.

Moje vize je žít v pravdě, bez pokrytectví. Jsem otevřený a říkám jen to, čemu opravdu věřím. Nejsem a nikdy nebudu “produktem” politických marketérů, kteří by ze mě chtěli udělat osobu akceptovatelnou pro co nejširší cílovou skupinu. Koneckonců je zcela zjevné, že projev, pro který jsem se rozhodl by každý marketér zakázal. Jsem si vědom, že riskuji svůj mediální obraz, rozhodl jsem se však podle svého vnitřního přesvědčení, abych vyvolal diskuzi v zájmu ochrany našich dětí a svobodné společnosti. Svého projevu nelituji a rozhodně jsem i nadále připraven podněcovat diskuzi na uvedená témata.

Zůstaňme jednotní a nenechme se manipulovat extremistickými pohledy z obou stran barikády. Stavme mosty, potkávejme se a diskutujme spolu. Tu nejlepší cestu ven z pandemie musíme najít společně.

Karel Janeček