Členka Rady České televize, ekonomka Hana Lipovská prozkoumala rozpočet České televize na rok 2021, který bude dnes předložen ke schválení na zasedání Rady ČT, a sdílela na svém profilu na Facebooku svá stanoviska, jak by se měly změnit rozpočtové výpočty. Ke svému příspěvku dodala obrázek s nápisem „Rada ČT není bufet!“. (Foto: Facebook)

Proč Lipovská přirovnala Radu ČT k bufetu? To vyplývá z rozpočtu samotné Rady, na který totiž upozornila. Jsou v něm například zařazeny takové rozpočtové položky jako propagační materiály (30 000 Kč), zahraniční cesty (350 000 Kč) a 200 000 Kč na účely reprezentace.

„Zastavím se u nákladů na tzv. reprezentaci. Celých 200.000 Kč je totiž v rozpočtu plánováno výlučně na účel ‚občerstvení – zasedání Rady ČT´,“ poukázala Lipovská a dále spočítala, že při 21 zasedáních ročně, pokud se nebudou konat formou videokonference, tak vychází na každého člena Rady průměrně 635 Kč na jedno jednání.

„Takto vysoká částka je samozřejmě těžko akceptovatelná v době, kdy mají živnostníci dostat kompenzační bonus ve výši 500 Kč hrubého (!) na den. Navrhovanou částku 100 Kč na osobu a jednání považuji za maximální možnou,“ uvedla.

Náklady na zahraniční cestovné s ohledem na očekávanou epidemickou situaci a omezení cestování Lipovská navrhuje snížit na nulu.

Ušetřené prostředky by Lipovská chtěla přesunout do nákladů na právní služby. V rozpočtu se přitom na „odbornou činnost“ počítá na celý rok s 10 000 korunami, což je pozoruhodný kontrast s „chlebíčkovným“ ve výši dvacetkrát vyšší.

Činnost úseku komunikace a vnějších vztahů

Další otázka, o které by chtěla Lipovská diskutovat na středečním jednání, je informace generálního ředitele Dvořáka o činnosti úseku komunikace a vnějších vztahů. Tento úsek vede Vít Kolář.

Ekonomka poukázala na to, že ze smluv zveřejněných v Registru vyplývá, že tuto činnost částečně zajišťují externí agentury. Jde například o PR agenturu Bison & Rose, která pro veřejnoprávní televizi dělala návrh komunikační strategie.

Kromě „bisonů“ se chce radní Lipovská zajímat také o zakázky PR agentur  AMI Communications a  Stance Communications.

„Vzhledem k tomu, že hodinová sazba podle smluv dosahuje až 4 250 Kč bez DPH, požádala jsem zpracovatele materiálu ředitele divize Korporátní vztahy a komunikace Víta Koláře, aby členy Rady s vypracovanými materiály jednotlivých agentur seznámil,“ napsala radní Lipovská.

Statistika poměru zvaní a odmítnutí účasti předsedů politických stran

Dále Lipovská informovala, že se ještě chce vrátit k dlouhé debatě z 26. srpna. Tam tehdy požádala pozvaného šéfa zpravodajství Zdeňka Šámala, aby Radě poskytl statistiku účasti předsedů parlamentních stran v diskusních pořadech ČT. Byl to výsledek dlouhé debaty o tom, zda jsou zástupci parlamentních stran zváni do veřejnoprávní televize spravedlivě podle síly jejich mandátu.

„Souhlasila jsem přitom s návrhem předsedy Rady ČT, že nebudu trvat na přijetí usnesení k tomuto bodu, neboť se zaručil, že bude konání semináře na počátku září nebo října a předložení statistik osobně garantovat. Na minulém jednání Rady ČT jsem předložení statistik urgovala,“ vysvětlila a dodala, že když „začátek října“ uplynul, dostal předseda Rady René Kühn dopis od generálního ředitele Dvořáka, kde psal, že žádné statistiky předloženy být nemohou, protože tato žádost nebyla v usnesení Rady.

Vzhledem k tomu bude Lipovská žádat usnesení ve znění, které chtěla předložit už v srpnu, když ji ujišťovali, že není třeba. V usnesení chce žádat statistiky počtů pozvání, přijetí a odmítnutí předsedů parlamentních stran a hnutí do jednotlivých diskusních pořadů ČT – Událostí, Interview ČT 24, pořadu Události, komentáře, dále také do večerní „devadesátky“ na ČT24 a samozřejmě do nedělních Otázek Václava Moravce.

Zdroj: snews.com