V úterý 5. června proběhne zasedání poslanecké sněmovny, na které je naplánované i druhé čtení zákona o data retention, který se skrývá pod označením "sněmovní tisk 615" a který je mezi veřejností známý pod názvem šmírovací zákon. Piráti se přirozeně snaží přijetí tohoto zákona omezujícího soukromí všech uživatelů Internetu a mobilních telefonů zastavit. Šmírovací zákon v České republice není žádnou novinkou. Zavedla ho již v roce 2006, jenže v březnu minulého roku byl zrušen Ústavním soudem z důvodu, že překračoval ústavněprávní limity. Nyní putuje opět do sněmovny v upraveném znění, které je ale podle Pirátů stále nepřijatelné.

Snaha o zavedení zákona pravděpodobně plyne z přesvědčení, že plošné omezování soukromí obyvatel je ospravedlnitelné v případě, že napomůže posílení bezpečnosti. “Kdyby jeho přínosy jasně převažovaly nad nevýhodami, dalo by se o něm uvažovat, ale tuto podmínku zákon zdaleka nenaplňuje,” říká Adam Zábranský, člen Pirátů.

Zákon nařizuje všem poskytovatelům veřejného připojení k Internetu a telefonním operátorům uchovávat lokalizační a provozní údaje jejich uživatelů po dobu šesti měsíců, a následně je na požádání předat oprávněným orgánům, mezi které patří Policie ČR, ČNB, BIS a tajné služby. Ty si sice nemohou vyžádat údaje kdykoliv chtějí, ale předpisy, kterými se řídí, jsou podle Pirátů nedostatečné.

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, má starost o bezpečnost uchovávaných dat. “Podle návrhu by povinnost zadržovat data měli všichni poskytovatelé veřejného internetového připojení, mezi které patří např. i knihovny a kavárny. Data od nich mohou při vyšetřování stěží pomoci a pochybuji o jejich dostatečném zabezpečení.” V minulosti již několikrát došlo ke zneužití dat uživatelů. “Nikdo nemůže zaručit, že ke zneužívání dat v budoucnu nedojde, naopak si můžeme být téměř jisti opakem,” dodává Bartoš.

Za pět let od uvedení zákona ve většině zemích Evropské unie navíc nebylo nijak prokázáno, že plošné šmírování obyvatel může ospravedlnit sledování všech obyvatel. Piráti si vysoce cení soukromí a moderní technologie by podle nich neměly být zneužívány k vytváření společnosti, ve které se občané musí vzdát svých práv ve jménu údajné bezpečnosti. Proto se pokusí přesvědčit parlament, aby zákon nepřijal a ve spolupráci s dalšími Pirátskými stranami se budou snažit zastavit směrnici EU, která přijmutí podobného zákona vyžaduje.

Odkazy:

]]>