Je třeba jednou pro vždy odmítnou ten koncept informací a dezinformací, ať tam či onam, aby jeden extrém nepřerostl v druhý extrém, říká v rozhovoru politolog prof. PhDr. Michal Klíma, M.A, CSc. (Foto: Youtube / IR)