Ministr zahraničí Tomáš Petříček se na svém blogu a profilech na sociálních sítích věnuje perspektivám zavedení covidových pasů. (Foto: Facebook)

Považuje to za nejdůležitější pas po roce 89, který podle něj obyvatelstvo vrátí do „normálu“.

Co na toto ministrovo nadšení lidé?

Vladimír Bartoš: „Pas, znevýhodňující lidi, kteří si odmítnou píchnout produkt soukromé firmy, experimentální GMO „vakcínu“ ve fázi klinické studie, schválené v režimu nouzového použití?? Slušný fašistický hnus!“

Olga Loulová: „Je už stoprocentně dokázáno, že očkovaní nemohou přenášet infekci dál? Myslím, že není. Z tohoto hlediska jde o naprosto nepřijatelnou diskriminaci a nátlak na lidi, aby se nechali očkovat málo vyzkoušenou vakcínou. Je-li mezi diskutujícími lékař, nechť mi, prosím, vysvětlí, jak se dají za několik měsíců otestovat dlouhodobé účinky vakcinace, které mohou nastat několik let po aplikaci vakcíny.“

Martina Colakovic: „Rada Evropy dne 27. ledna 2021 v rámci rezoluce č.2361 (2021) rozhodla o zákazu přijetí ustanovení o povinnosti očkování vůči všem členským státům, včetně ČR. Obsahem této rezoluce jsou mimo jiné tyto 3 body: 7.3.1 zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že na nikoho není politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sami nepřejí; 7.3.2 zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechtěl být očkován; atd…. 7.1.5 zavést nezávislé programy odškodnění za očkování s cílem zajistit odškodnění za nepřiměřené škody a škody způsobené očkováním Tato rezoluce je právně vymahatelná u Evropského soudu pro lidská práva. Zdroj: https://1url.cz/6KMEB

Petr Burda: „Lidé půjdou do ulic a bude to vemi zlé. Velmi zlé.“

Ludmila Vlčková: „To myslíte vážně? To je porušování lidských práv. Je mně líto, že se na tom podílíte.“

Renislav Obecný: „Strč si ho do prdele a tyčinkou ho utěsni, Ty vlastizrádce!!!!!“