Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová dlouhodobě upozorňuje na protiprávní jednání vlády, na neuspokojivý stav práva ve státě a svými odbornými názory a doporučeními pomáhá samosprávě a občanům nepoddat se vládní zvůli. (Foto: Youtube)

„Kdyby mí polistopadoví profesoři z právnické fakulty přišli z nebe veřejného práva sem, tak by se křižovali,“ říká a spolu s dalšími kolegy právníky, jejichž řady se dle jejích slov stále rozrůstají, podává a chystá žaloby na stát s cílem zabránit nesmyslným nařízením, ochránit právo a ochránit právní stát.

Níže je celý rozhovor pro Svědomí národa: