Inspektoři Státní veterinární správy dnes informovali, že při společné kontrole s policií byla nalezena bourárna hovězího masa. Provozovateli hrozí dost velká pokuta. (Foto: SVS)

V dnešní  zprávě SVS se píše, že nelegální bourárny masa byly provozovány na pražském Bohdalci. Na místě bylo zajištěno téměř 1 200 kg hovězího bez dokladů o původu a bez značení.

„Vzhledem k tomu že pro provoz bourárny masa neměli provozovatelé potřebné schválení a navíc maso bylo neoznačené a neznámého původu, veterinární inspektoři na místě maso znehodnotili barvou a rozhodli o jeho likvidaci v asanačním podniku. Inspektoři SVS dále zakázali užívání kontrolovaných prostor k činnostem porcování masa s následným uváděním na trh. Při kontrole byl zajištěn navíc také jeden přepravce s masem připraveným k odvozu," informuje portál veterinární správy.

Provozovateli porcovny a přepravci hrozí za porušení požadavků na bezpečnost potravin uváděných na trh sankce až do výše 50 milionů Kč.

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) objevili provozování nelegální bourárny hovězího masa na pražském Bohdalci.

V poslední době média informují o polském mase že do České republiky bylo z Polska dovezeno dalších 1 164 kilogramů hovězího masa, které také může být nakažené salmonelou, protože maso pochází ze stejné šarže a místa jako 700 kilogramů masa, které bylo do ČR dovezeno dříve a ve kterém testy odhalily tyto bakterie.