V níže uvedeném vyjádření pro Daniela Albrechta z Ministerstva zdravotnictví ČR je patrné, že objektivně zaznamenanou informaci v podobě vědeckých studií prokazujících izolaci a purifikaci viru SARS-CoV-2 z lidské bytosti, důkazu, že antigenní a PCR testy používané na území ČR prokazatelně a jednoznačně detekují přítomnost živého a kompletního viru v těle testovaného, asymptomatický přenos, tedy důkaz nákazy od zdravého člověka, který má pozitivní PCR test nedisponuje.

  • izolace sars-cov-2
  • izolace sars-cov-2
  • izolace sars-cov-2
  • izolace sars-cov-2
  • izolace sars-cov-2