Vývoj situace v souvislosti se zdravotním stavem prezidenta Miloše Zemana pokračuje. (Foto: Wikimedia)

Senátní komise pro Ústavu uvedla, že byly splněny podmínky podle článku 66 Ústavy pro náhradní výkon funkcí prezidenta.

V současnosti by měl organizační výbor jednat se Sněmovnou, aby se shodly na usnesení, že česká hlava státu nemůže kvůli zdraví vykonávat úřad.

Podle nejnovějších informací by měl Senát spolu se Sněmovnou určit, jaký bude harmonogram kroků, které povedou k přijetí usnesení, že Zeman nemůže vykonávat svou funkci.

Jako první by měla rozhodnout horní komora, a to ještě před ustavením nové dolní komory.

Zmiňme, že na zasedání dané komise byl přítomen také ústavní právník Jan Kysela, který Senátu doporučil, aby to byl on, kdo podobu návrhu zpracuje.

„Je logičtější, aby to byl Senát, než nově zvolená Poslanecká sněmovna, která nyní bude zavalená i jiným typem agendy,“ poznamenal.

Dotyčný ale také přišel s doporučením, aby se Senát usnesl v datu co nejbližším usnesení Sněmovny, tedy aby rozhodnutí nepřijímal už na své nejbližší schůzi, která se má konat v následujícím týdnu.

„Čím delší je prodleva mezi usneseními obou komor, tím větší může být pochyba, že se obě usnesení vztahují ke stejné věci,“ míní.

K tomu se vyslovil i předseda senátní komise Zdeňek Hraba, podle kterého tím Poslanecká sněmovna získá i možnost práva veta. Více se k věci vyslovil na svém Twitteru.

Zdroj: snews.com