Institut Václava Klause ostře vystoupil proti novému pandemickému zákonu, jenž byl po čtvrtečním jednání vlády s opozicí schválen Poslaneckou sněmovnou. (Foto: Wikimedia)

Klaus a jeho partneři se domnívají, že by se občané měli zamyslet, nakolik zákon podle nich oslabuje právní garance základních občanských práv a svobod.

Oficiální stanovisko Institutu Václava Klause bylo zveřejněno na webu institutu a podepsáno Ladislavem Jaklem, Václavem Klausem a Jiřím Weiglem.

„Společným úsilím vlády a opozice byla významně oslabena faktická právní garance základních občanských práv a svobod. Jejich omezování či dokonce suspendování ztratilo charakter absolutní výjimečnosti a přestalo být vázáno na vyhlášení nouzového stavu,“ uvádí se v oficiálním stanovisku Institutu Václava Klause k pandemickému zákonu.

Autoři dále uvádí, že zákon se jenom tváří, „že je na jedno použití“, a vztahuje se pouze na mimořádná opatření v boji s dnešní koronavirovou pandemií. Není však vůbec jisté, zda někdo prohlásí epidemii za ukončenou. Autoři stanoviska se domnívají, že virus, kvůli kterému epidemie vypukla, nikam nezmizí. Podle jejich názoru rovnováha v dělbě moci bude kvůli zákonu narušena ve prospěch exekutivy, vlády a jednoho ministerstva.

„Jeden resort – ministerstvo zdravotnictví – získává právo celostátně omezit taková základní práva občanů, jako je svoboda shromažďovací, svoboda pohybu, nedotknutelnost soukromého majetku, právo na vzdělání, právo svobodně podnikat, právo na soukromí,“ píší autoři a dodávají, že zákon dává právo ministru zdravotnictví omezovat podnikání, školství, může rušit dopravu, cestování nebo ukládat „drastické likvidační pokuty“.

„Základní svobody jsou podstatou politické demokracie a musejí být maximálně chráněny. To, že se na souhlasu s tímto nebezpečným krokem podílejí společně vláda i opozice, je alarmující. Už podle platné legislativy disponuje vláda a další veřejné instituce dostatečnými pravomocemi přijímat opatření proti šíření nakažlivých nemocí. Nyní však dostává do rukou novou mocnou zbraň, jejíž parlamentní kontrola bude výrazně oslabena,“ uvádí se dále ve stanovisku.

Autoři za šokující označili postoj opozice, která místo toho, aby bránila takovému zásahu do občanských svobod, zákon podpořila, ba co víc, dokonce vyžadovala od vlády zákon tohoto typu.

„Opozice svým souhlasem prodala demokratické principy za kompenzace skupinám, které považuje za své voliče,“ stojí v prohlášení.

Autoři považují za příznačné také to, že byl zákon přijímán v režimu legislativní nouze, kdy vynechali politickou i věcnou debatu, a že vláda doslovně ze dne na den získala nové pravomoci.

Zdůraznili, že obvykle je zásadní útok na demokracii doprovázen tvrzením o nezbytnosti posílení vládní moci v boji s nebezpečím.

Zdroj: snews.com