Dopis ministrovi zdravotnictví doc. Blatnému…

Pane ministře,

dne 10. 3. 2021 dva strážníci v Uherském Hradišti brutálně „zpacifikovali“ muže, který na ulici nerespektoval nařízení Vašeho úřadu a neměl nasazený respirátor. Incidentu byl přítomen jeho tříletý syn, který byl po převezení muže na služebnu ponechán na ulici bez dozoru. Dne 11. 3. 2021 se na prahu Vašeho úřadu zastřelil padesátiletý muž. To nejsou běžné události. Očekával jsem, že se k nim vyjádříte, projevíte lítost nad zbytečným násilím, traumatizací dětské duše a zmařením lidského života. Očekával jsem to od Vás, jako od lékaře, kterému není lhostejné lidské utrpení. Zatím se tak nestalo. Naléhavě Vás o to prosím.

Děkuji. 

MUDr. Jan Hnízdil