Právníka a zakladatele webu Exekutor má smulů.cz Petra Němce stíhá advokátní komora za tři věty na Twitteru, které napsal loni v září. Ve svém ironickém (jak říká sám autor) příspěvku se právník vysmál křesťanům, kteří odmítají pomoc uprchlíkům. Dopustil se kárného provinění a musí zaplatit náklady ve výši 8000 Kč. (Foto: Twitter)

„Moje nejoblíbenější hodnota obránců křesťanské Evropy je ta, že se nemá pomáhat topícím se lidem a sirotkům. Jak pravil Ježíš: nechej je zm*dy, jen ať chcípnou,“ napsal tehdy Němec.

Ne všichni však vzali slova právníka s humorem. Předseda kontrolní rady komory Jan Mikš vysvětlil důvod obvinění.

„Podle žalobce je vytýkané jednání obviněného skutkově nesporné. V tweetové zprávě ze dne 15. 9. 2018, kterou navštívilo minimálně 1 500 respondentů, pregnantně vyjádřil svůj lidský názor, že se nemá pomáhat nikomu, kdo není křesťanem. Mohou se topit, být bezbrannými sirotky a dle obviněného advokáta: jen ať chcípnou,“ píše Mikš.

Taková komunikace je podle předsedy rady alarmující a zveřejňování xenofobních názorů prý je za hranicí slušnosti, kterou po advokátech požadují příslušné předpisy i společenské postavení. Podle žalobce nemůže advokát podobné názory veřejně prezentovat.

„Tyto názory, v rozporu s jeho pohledem, postrádají jakoukoliv vtipnost. Naopak v širších souvislostech mohou hraničit s naplněním skutkové podstaty trestného činu. Němec tím podle žalobce porušil povinnosti advokáta stanovené v paragrafu 17 zákona o advokacii,“ dodal Mikš.

V paragrafu 17 stojí, že advokát postupuje při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže.

Sociální sítě bouřlivě reagovaly na zprávu a projednaly v komentářích otázku svobody projevu.