Co jsme jedli za socialismu a co jíme dnes? Jaký mají současné potraviny účinek na lidský organismus? Co před námi zůstává skryto a proč? Na otázky odpovídá Martin Hyroš, autor knihy Současná kvalita potravin – skrytá genocida českého národa. (Foto: PDP)

Genocida

Genocidou se rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

  1. způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
  2. úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
  3. opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí.

V historii lidstva najdeme spoustu období, kdy lidé neměli co jíst, kdy díky tomu jedli cokoliv, co alespoň zdánlivě mohlo zasytit hlad.

Existuje ovšem pouze jedno období, kdy lidé žijí v relativním blahobytu a přesto vědomě do jídla přimíchávají jedy, které prokazatelně poškozují jejich zdraví. Bohužel v tomto období žijeme posledních 20 let.

Kvalita potravin – jak ji srovnat

Abychom mohli objektivně srovnat a hodnotit kvalitu potravin, musíme jít do minulosti a podívat se na normy, které tuto oblast regulovaly dříve a nyní.

Ovoce a zelenina

U zeleniny a ovoce si musíme dávat pozor zejména na dvě věci. Na dusičnany a pesticidy.

Dusičnany

Co jsou dusičnany?
Dusičnany jsou chemicky soli kyseliny dusičné (např. draselné nebo sodné soli) tvořící přirozenou součást rostlinné i živočišné hmoty (produkty metabolismu).

Možná nebezpečí pro lidský organismus:

Metabolickou přeměnou dusičnanů v lidském těle vznikají dusitany a ty se přeměňují dále na  nitrosaminy s kancerogenními (rakovinu vyvolávajícími) účinky. Další nebezpečí představují dusičnany u kojenců.

Vážou se na červené krevní barvivo hemoglobin, které má u malých dětí jinou chemickou strukturu, a blokují tak přenos kyslíku v těle.

To může způsobit  dýchací problémy dětí doprovázené modráním tkání – tzv.  cyanóza kojenců – až udušením.

Limity na dusičnany za socialismu a dnes

V současné době nás oficiální média informují o tom, že limity dusičnanů „nejsou překračovány.“ Zdálo by se, že vše je v pořádku. Pojďme se podívat, co se skrývá pod pojmem limity „nebyly překročeny“.

Zrušení limitu na dusičnany u většiny ovoce a zeleniny

Zde je přehledně udělána tabulka limitů tak, jak se měnily v čase. Vidíte v ní původní, velmi přísné normy platné za socialismu (sloupec rok 1986), přes částečné uvolnění těchto norem po změně režimu (sloupec rok 2002) až po současnou dobu, kdy jsme v EU, a kdy byly limity většinou zrušeny a u zbytku byly masivně zvednuty (sloupec 2012).

Z tabulky je patrné, že vše je podřízeno co nejvyšším výnosům, tedy masivnímu používání hnojiv.  Jde o peníze, zdraví populace nikoho nezajímá.

Závěr

U většiny ovoce a zeleniny nejsou limity vůbec stanoveny. Limity byly proti roku 1986 několikanásobně zvednuty.

Původní normy platné za socialismu jsou běžně překračovány o stovky procent.

Fakticky se přestaly dusičnany kontrolovat –  za celý rok 2012 se kontrolovalo pouze 99 vzorků zeleniny. Nekontrolují se základní druhy zeleniny, jako jsou papriky a rajčata.

Níže naleznete zajímavou stránku, která řeší problematiku klasických potravin, které jsou prakticky chemickými koktejly, aniž bychom o tom věděli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR!!! Víte, co žvýkáte? ❌ E420 - Sorbitol ❌ Sorbitol je cukerný alkohol bílé barvy vyskytující se jak práškový, tak i v kapalné formě. Používá se také do ústních vod a zubních past. Jeho využití nalezneme i v lékařství, kde se používá k redukci vody v těle a při nitrožilní stravování. Není však příliš vhodný pro malé děti nebo ve větších dávkách; může totiž způsobovat průjmová onemocnění, střevní potíže, nadýmaní nebo plynatost. ❌ E421 - Mannitol ❌ Mannitol je cukerný alkohol. Je to bílá krystalická látka, sladké chuti a bez zápachu. Používá se také jako stabilizátor, rozpouštědlo pro barviva a aromata, zvlhčující látka a plnidlo. Ve větších dávkách může způsobovat průjmová onemocnění, nevolnost, zvracení a nadýmaní. ☢❌ E951 - Aspartam ❌☢ Jedná se o syntetické sladidlo, které je cca 200x sladší než cukr. Používá se ve více než 6000 po celém světě. V těle se rozkládá na 3 látky - fenylalanin, kyselinu asparagovou a methanol. Zvyšuje chuť k jídlu. Aspartam byl poprvé schválen v roce 1974. V tomto roce se objevily první zmínky o možném poškozování mozku (zejména se vznikem rakoviny mozku). Od té doby probíhají diskuze, týkající se jeho závadnosti. Pozor by si měli dávat lidé citliví na tuto látku - po nežádoucích účincích, které u nich Aspartam vyvolal, např. závratě, bolení hlavy, vyrážky, poruchy chování u dětí, by se měli její příští konzumaci vyhýbat. Určitě by se měly potravinám, obsahujícím tuto látku, vyhýbat těhotné a kojící ženy (protože se Aspartam v těle rozkládá na methanol, který není vhodný). Některé studie na hlodavcích uvádějí negativní účinky na jejich nervový systém. V roce 1996 byl, v rámci studie na krysách, dokázán zvýšený výskyt rakoviny mozku. POKRAČOVÁNÍ V KOMENTÁŘI... ❌ #orbit #czechgirl #czechboy #pravda #zdravi

Příspěvek sdílený Pravda o potravinách (@pravdapotraviny),