Nejlevnější je, pokud svůj bazén můžete alespoň částečně naplnit dešťovou vodou. Ale v tom případě počítejte s vyššími náklady na úpravu vody, která je vždy zatížena látkami, které spláchne. Dešťová voda je oproti kohoutkové také lepší substrátem pro biologické oživení. Pokud na úpravu vody nejste vybaveni, nezbývá než využít vodovod. Jak přitom bazén napustit, abyste nepůsobili problémy ostatním uživatelům vodovodu nebo neporušili smluvní podmínky? To poradí Filip Wanner, odborný asistent Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Pokud se rozhodnete bazén napouštět vodou z vodovodní sítě, je vhodné ho napouštět ve všední dny, mimo odběrovou špičku, tedy mezi 21. a 5. hodinou. Dobré je bazén napouštět pomalu.

„V případech, kdy zdrojem pitné vody je místní zdroj, hrozí rychlé vyčerpání dostupných zásob a omezení dodávek pitné vody pro ostatní zásobované obyvatele,“ říká Filip Wanner.

A je tu ještě jeden důvod, proč bazén napouštět pomalu. Vaše smlouva s vodárnami, ve které může být ujednání o maximálním povoleném denním objemu odebrané vody, které bohatě pokryje denní spotřebu vody rodinného domu, ale nepostačí již na rychlé napuštění bazénu. A pokud máte doma osazený tzv. chytrý vodoměr, zjistí vodárna porušení smlouvy hned.

„Z těchto důvodů je lepší řešit napouštění bazénů externím dovozem cisternami,“ říká Wanner a upozorňuje, že veřejná vodovodní síť není primárně určena pro napouštění bazénů. Wanner dále doporučuje bazén napouštět ještě před příchodem teplého počasí.

Napouštění bazénů pomocí cisterny je sice obvykle nákladnější, neboť je nutné započítat nejen cenu pitné vody, ale i její dopravu. Na druhé straně má zákazník podle Wannera jistotu, že takto napuštěný bazén bude bez případného nežádoucího zákalu a že nezpůsobí sobě ani svým spoluobčanům omezení dodávek pitné vody z vodovodní sítě.

Rozpuštěný, vypuštěný

Na konci sezony je vhodné věnovat pozornost také vypouštění bazénu. „To by mělo být postupné, aby nedošlo k překročení kapacity stokové sítě a hydraulickému přetížení čistírny odpadních vod,“ radí Wanner.

A není dobrý nápad nechat vodu z bazénu zasáknout na svém pozemku. „Použitá voda z bazénů je charakterem voda odpadní, neboť má změněnou kvalitu oproti vodě pitné. Ať už z důvodů lidské činnosti, či prostého faktu, že pro udržení kvality vody v bazénech v průběhu sezóny je nutné ji ošetřovat chemickými prostředky a biocidy jak pro hygienizaci, tak i často prostředky pro potlačení růstu řas,“ říká Wanner. „Vypouštění bazénových vod na vlastní pozemek může vést až ke kontaminaci vod podzemních, což je ze zákona o vodách zakázáno.“

I kdyby nedošlo k ohrožení jakosti podzemních vod, je nutné vzít v potaz, že vypouštěním vod z bazénu na svém pozemku si uživatel do něj dobrovolně zanáší i zbytky použitých chemických látek. „S vodou z bazénů je nutno nakládat jako s kteroukoliv jinou odpadní vodou a vypouštět ji do kanalizace,“ říká Filip Wannera.

A jako u napouštění, i u vypouštění platí, že je dobré postupovat pomalu. Voda z bazénů je oproti jiné odpadní vodě relativně málo znečištěná a ředí ostatní odpadní vodu. Velké naředění odpadní vody může provozovatelům čistíren odpadních vod způsobit provozní potíže.

Zdroj: ekolist.cz