Státní rozpočet skončil v březnu ve schodku 166,2 miliardy Kč, je to nejhorší výsledek prvního čtvrtletí od vzniku ČR. Loni byl schodek 59,1 mld, uvedla ČT24. (Foto: Youtube)

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) vydal výroční zprávu za rok 2022. Kromě toho, že v ní shrnuje zjištění z celkem 33 kontrol, popisuje rovněž hlavní problémy v hospodaření s veřejnými prostředky v České republice. Tím prvním je stále se prohlubující strukturální deficit státního rozpočtu daný růstem mandatorních výdajů a rostoucí tempo zadlužování. Přitom klíčové reformy důchodového, zdravotního i sociálního systému, nutné k udržení stability veřejných financí, dosud chybí. Stát hledá zdroje a NKÚ přináší řadu poznatků. Významné prostředky lze ušetřit např. změnou přístupu k systému dotací. Kontroly NKÚ totiž prokázaly, že skutečný smysl dotací nahradil formalismus. Ukázkou neefektivity je pak digitalizace agend veřejné správy. Kontroly rovněž potvrdily, že státní instituce v řadě případů rezignovaly na svoji zásadní odpovědnost vůči občanům, tedy na snahu řádně hospodařit. NKÚ opakovaně poukazuje na případy plýtvání veřejnými prostředky.

Zdroj