Nadace Svědomí národa zveřejnila 31. srpna 2022 dokument, v němž promluvili lidé, kteří byli v rámci série očkování proti koronavirům očkováni proti Covid-19 a v důsledku toho utrpěli zdravotní újmu. (Foto: Youtube)

Jak lékaři reagovali na jejich zhoršení, jak se jim dnes žije s postižením a zda ministerstvo zdravotnictví věnovalo dostatečnou pozornost negativním následkům v důsledku očkování, se dozvíte ve videu.