Česká vláda by chtěla sama posílat vojáky na zahraniční mise bez souhlasu parlamentu a prezidenta. Vidí se premiér vrchním velitelem české armády? (Foto: Defense.gov)

Čeští vojáci budou brzy k pronájmu? Takový dojem vzniká z vládní iniciativy. Premiér Andrej Babiš navrhuje, aby vládní kabinet mohl vysílat naše vojáky do zahraničí bez souhlasu parlamentu. Jinými slovy, zcela mimo rozhodnutí politických zástupců, které společnost delegovala do rozhodovacích orgánů. Jinými slovy, proti zájmu společnosti.

Andrej Babiš s tímto nápadem přišel během návštěvy elitní 601. skupiny speciálních sil generála Moravce v Prostějově. Babiš novinářům řekl, že problémy s legislativou se týkají třeba případného rychlého vyslání speciální jednotky do zahraničí. „Pokud by se něco stalo, bylo by potřeba rychle rozhodnout, tak je to dost složité, komplikované,“ poznamenal s tím, že nutnost vyslání jednotky může být v řádu hodin a může nastat i potřeba tajné operace. V současné době musí vyslání vojáků do zahraničí schválit obě komory parlamentu.

Možnost schválení takové mise by Babiš přesunul na Bezpečnostní radu státu. „Z hlediska operativnosti si myslím, že Bezpečnostní rada státu je na to dobré místo, jsou tam zastoupeny všechny zpravodajské služby, bezpečnostní struktury státu, vláda,“ podotkl. Dodal, že návrh bude nutné probrat v parlamentu. Ministr obrany Lubomír Metnar poznamenal, že potřeba vyslání vojáků by mohla být projednána na Bezpečnostní radě státu jako poradním orgánu vlády a následně by rozhodnutí přijala vláda.

Ne náhodou tato slova zazněla v Prostějově. Je to hezká ukázka toho, jak je česká armáda nasazena v zahraničí. Příslušníci 601. skupiny speciálních sil mají za sebou mise v Afghánistánu nebo na Mali. Byli tam nasazeni v rámci spojeneckých závazků vyplývajících z našeho členství v Severoatlantické alianci. Jenže, čí zájmy tam hájili? Afghánistán je krvácející rána Spojených států. Skoro dvacet let se Američané snaží potlačit terorismus ve vosím hnízdě, které sami podpálili. A Mali? Ještě před šedesáti lety byla tato africká republika francouzskou kolonií.

Nejde vůbec o to, že nemáme pomáhat svým spojencům a nebo se nepodílet na mezinárodní bezpečnosti. Jde o to, abychom kvůli spojeneckým závazkům nemuseli tahat horké kaštany z ohně za státy, které do plamenů současně lijí benzín. Místo, které bychom prvořadě měli bránit, je Evropa. Třeba pomáhat státům, které neustále čelí uprchlickým vlnám, i když se o tom už v tisku nepíše.

Ale vraťme se k nápadu premiéra Babiše. Nyní může vláda bez posvěcení parlamentu poslat české vojáky do zahraničí nejvýše na 60 dnů jen omezeně. Ústava hovoří o plnění závazků z mezinárodních smluv, o společné obraně proti napadení, o účasti na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace za souhlasu přijímajícího státu a o účasti na záchranných operacích při živelních pohromách a průmyslových nebo ekologických haváriích.

Taková formulace se jeví jako správná a zcela odpovídající požadavkům i naším spojeneckým závazkům. Cokoli, co by bylo navíc, jakákoli změna, by navodila na mysl, že vláda by mohla chtít obchodovat našimi vojáky. V uvozovkách by je pronajímala do zahraničních misí, aby si udělala oko u nějaké velmoci. 

Potřebujeme se zavděčit Belgii? Šup s našimi hochy do Konga. Ve Východním Timoru se zase něco semlelo? Tak do bývalé portugalské kolonie narychlo pošleme Čechy. Přispěchá česká armáda na pomoc Turecku, až pučisté opět zkusí své štěstí? 

Je to přitažené za vlasy? Možná ano, možná ne. Jedno je ale jisté. Společnost, ale i Poslanecká sněmovna, které se vláda zodpovídá, by s tím nemohla nic udělat. A vlastně ani vrchní velitel ozbrojených sil naší republiky, jak podotýká v komentáři pro Sputnik Jaromír Kohlíček, poslanec Evropského parlamentu za KSČM.

„Pan premiér hýří zajímavými myšlenkami. Jednou z nich je snaha o rázné řešení vstupu České republiky do krizových situací, a nebo i jindy? Tak tedy vláda má mít pravomoc vysílat vojáky dle svého uvážení na ‚mise‘. Nu, pokud jsme již tak daleko v uvažování o rozšíření pravomocí vlády, pak by to chtělo ‚něco‘ udělat s ústavou. Podle Ústavy ČR je totiž hlavním velitelem armády prezident. Navíc, v demokratických státech je zvykem, že do těchto otázek mluví zásadním způsobem parlament. Tak nevím, třeba se brzy dočkáme ‚správného výkladu‘ této myšlenky a ti, kteří se ozvali, budou ospravedlněni. Osobně si nedovedu představit toleranci vlády směřující za světlými zítřky po vzoru například prezidenta Erdogana v Turecku, případně jiných patentovaných demokracií. Pan premiér má jistě hvězdný vzor za velkou louží. Přesto bych rád protestoval proti příliš neotřelým návrhům. Věřím, že se v tomto smyslu vše vysvětlí a půjdeme dál vstříc novým neotřelým myšlenkám. Dosavadní zkušenosti nasvědčují tomu, že jistě brzy přijdou,“ říká evropevropský poslanec.

Alena Novotná