U nás od ledna existuje na Ministerstvu vnitra Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, někdo o tom mluví jako o cenzurním úřadu. Ale ministr Chovanec  i vedoucí tohoto nového útvaru Romancovová to vyvrátili. „Nebudeme nikoho vypínat, nikoho nebudeme cenzurovat, budeme upozorňovat na nepravdy, budeme ukazovat občanům tu správnou cestu ve složité kyberdobě“, takhle by se dalo shrnout zdůvodnění vytvoření nového útvaru.


Otázkou je jestli občan potřebuje takovou „bílou hůl“ , aby mohl proplout všemi informacemi a byla mu ukázána ta správná informace.

Odpověď  asi nebude jednoznačná,  každý má svou hlavu a nejsme přece nesvéprávný národ, ale pro ty pohodlné, kteří nebrouzdají po internetu, by bylo nejjednodušší  řídit se informacemi, které se nám linou z veřejnoprávních médií, ty už ze Statutu obou institucí musí být přece pravdivé:

Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti vysílání stanovené zákonem o ČT, jsou zejména: 

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných 

informací pro svobodné vytváření názorů

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky

Naposledy jsme byli poučeni z obrazovek ČT v nedělním pořadu Newsroom, že „Existují taková základní pravidla novinařiny, která by se měla dodržovat, titulek by měl korespondovat s obsahem textu,“ řekl v pořadu Milan Šmíd, mediální analytik.

Podobně hovořil i politolog z Masarykovy univerzity, že se nemají využívat manipulativní techniky k přilákání čtenářů (myšleno u webů).

Samozřejmě, že tato pravidla co nám pánové sdělili se zákonitě týkají i médií ostatních, ale především  veřejnoprávních.