Českým prezidentem se zřejmě stane člověk, který si jako první získá obdiv výzkumných agentur a médií. Samozvané elity nám v médiích vyprávějí, jaký by měl být příští prezident. Nemusíme ani myslet, stačí si pustit zprávy a svůj názor získáme ihned a zadarmo! Ale co jsou skutečně klíčové otázky, na které by měl být schopen příští prezident odpovědět? Mnoho lidí to nevidí (a není to nic překvapivého, protože ti samí se vždycky po světových válkách a holocaustech ptají, jak jsme to mohli dopustit), ale žijeme v době, kdy se svět mění geopoliticky, kdy si naše malá země ve střední Evropě bude muset vybrat, jakou míru suverenity a v jakých oblastech chce mít, k jaké kultuře chce patřit atd.

Jako další v pořadí na naše otázky odpověděla Tomáš Vandas.

 

AC24: Jaký je Váš postoj k Evropské unii? Měli bychom jít cestou větší integrace a federalizace, nebo naopak? A jak? Jste spíše eurofederalistou, eurorealistou, euroskeptikem či přímo euronihilistou?

VANDAS: Jsem jednoznačně euroskeptikem a odmítám další prohlubování Evropské integrace.


AC24: Jaký je Váš postoj ke zřízení globální vlády? Byl byste ochoten v zájmu údajné záchrany planety přistoupit i na zeleně-socialistickou totalitu? Jak by měla vůbec globální spolupráce probíhat? Mělo by být spíše globální vládnutí, nebo naopak pouze globální spolupráce nezávislých a suverénních států?

VANDAS: Takovou vizi – globální vládu – odmítám. Jsem pro spolupráci samostatných a nezávislých států.


AC24: Co Vy a ESM (Evropský stabilizační mechanismus)? Vetoval byste jej? Jak se vůbec stavíte k řešení evropské dluhové krize?

VANDAS: K tomuto tématu odkazuji na můj článek.


AC24: Koho byste jmenoval do rady České národní banky? (Pokud ne jména, pak alespoň typově či ideově – ekonomy jaké ekonomické školy?)

VANDAS: Takové kandidáty, kteří by podporovali zachování koruny jako národní měny a prosazovali by politiku ekonomické reality, nikoliv závislosti na Bruselu.


AC24: Koho byste jmenoval do čela Ústavního soudu? Nejvyššího soudu? Nejvyššího kontrolního úřadu? Byl by Váš výběr lidí do čela veřejných univerzit ovlivněn ideově?

VANDAS: Tyto personální otázky zatím nebudu zveřejňovat.


AC24: Jak často se chystáte udělovat milosti? Souhlasíte vůbec s tímto institutem?Budete jej brát jako obchod pro své kamarády, sponzory?

VANDAS: Institut milosti je výlučnou prezidentskou pravomocí, a ta by se neměla stát nikdy protekcí pro kamarády či známé a dokonce být jakýmsi obchodem.


AC24: Jak často budete vetovat zákony? Budete se snažit prosadit tímto způsobem i svůj pohled na jednotlivá témata schvalována parlamentem?

VANDAS: To je samozřejmě odvislé od kvality jednotlivého zákona.


AC24: Jaký je Váš postoj k USA, Číně, Rusku? Jak by měla vypadat česká zahraniční politika ve vztahu k těmto zemím?

VANDAS: Politika rovnovážná, suverénní a nikoliv poddajná a ohebná.


AC24: Jakým směrem by se měla orientovat česká ekonomika? Co proto ve své funkci hodláte podniknout?

VANDAS: Orientovat se na všechny zajímavé trhy a partnery, nikoliv jen jedním směrem, jako tomu bylo po roce 1989. Prezident moc pravomocí v tomto směru nemá, spíše tedy apelovat prohlášeními a celkovým postojem.


AC24: Jak by se podle Vás měla řešit demografická krize? Měli bychom nedostatek obyvatel řešit imigrací? Pokud ano, měli bychom si vybírat, tedy např. diskriminovat imigranty z islámských zemí, kteří nemají blízko k naší kultuře?

VANDAS: Jednoznačně podporu kvality života našich občanů a vytvoření podmínek pro rozvoj rodiny. Imigrací tento problém řešit nelze, ten kdo to tvrdí, jedná proti zájmům naší země.


AC24: Nakolik si myslíte, že by měly mezinárodní organizace (OSN, NATO, jednotlivé vlády) zasahovat do záležitostí cizích států? Kdy to podle Vás je, a kdy není přijatelné?

VANDAS: Pro žádnou suverénní zemi není jakékoliv zasahování velmocí či mezinárodních institucí přijatelné.


AC24: Jako reprezentant České republiky, jaká je podle Vás optimální míra politické korektnosti?

VANDAS: Míra politické korektnosti je snaha v našich podmínkách určit, co se smí říkat a co ne. Je to jakýsi nástroj na umlčení nepohodlných názorů.


AC24: Jak se postavíte k pronásledování křesťanů ve světě, zj. v islámských zemích? Je to podle Vás dobře, nebo budete v této věci podnikat nějaké kroky?

VANDAS: To můžeme pouze odsoudit prohlášením, jakékoliv jiné pravomoce zde nejsou.


AC24: Uvědomujete si, že nejste pouhými kladeči věnců, že máte reálné pravomoci a za svá rozhodnutí a vyjádření ponesete reálnou politickou odpovědnost?

VANDAS: Já si především uvědomuji odpovědnost za tuto zemi a její budoucnost.

Rozhovor vedl Miroslav Návrat

]]>