Iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO vznikla spontánně a pod tlakem okolností jako fb skupina 1. ledna 2015 s cílem sdružit podobně smýšlející české a slovenské vojáky v záloze nebo ve výslužbě. Následně byla založena rezervní skupina na ruské síti V kontaktě, jako nutná preventivní obrana a záchytný bod pro případ náhlého „zmizení“ původní stejnojmenné skupiny na Facebooku, jež se během pouhých pěti dnů od založení rozrostla z pouhé čety na sílu jednoho tisíce mužů. Tuto iniciativu nevědomky spustil Pplk. MUDr. Marek Obrtel, který koncem roku 2014 zveřejnil otevřený dopis, ve kterém požádal českého ministra obrany o odejmutí vyznamenání a pakt NATO jako první veřejně označil za zločineckou organizaci.


„S mezinárodní politikou USA se dlouhodobě nemohu ztotožnit a poté, co jsem se aktivně začal zajímat o kořeny, podstatu, průběh a důsledky akcí, vedených od druhé světové války organizacemi a strukturami USA po celém světě, ji naopak zásadně odsuzuji. Pro mne má jednoznačně podobu bezohledného, zištného a nenasytného imperialismu, který se nezastaví před nikým a před ničím. Jejími důsledky jsou pak především spálené země a miliony mrtvých po celém světě,“ napsal.