V úterý, 5. června 2012, byl potichu a bez pozornosti médií schválen návrh na vytvoření nového záchranného fondu eurozóny, který má začít fungovat 1. července. Tento nový dodatek k Lisabonské smlouvě má nahradit stávající fond EFSF. Záchranný mechanismus ESM by měl zajistit finanční stabilitu a zabránit kolapsům státních veřejných financí. (ZDE a ZDE) Jinými slovy: zabránit, aby nějaká další země eurozóny šla ve stopách Řecka. Pro země, které se ocitnou ve finanční tísni, bude moct nabídnout půjčku až 500 miliard eur (12,4 bilionu korun).

Sněmovní tisk 348-E

Rozhodnutí Evropské rady – změna čl. 136 Sml. o fungování EU

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=70814

5.6.2012: Projednávání sněmovního tisku 348-E (ESM)

Schválením vládního návrhu pro Česko nevzniknou žádné finanční závazky a pokud se Praha rozhodne, že v budoucnosti přijme společnou měnu, její případné začlenění do fondu bude ošetřovat samostatná smlouva, uvedl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Média ale tomuto fatálnímu závazku nevěnují žádnou pozornost, proč asi? ptá se Jan Panoch.

Infografika: Goldman Sachs dobývá Evropu!

Zaslechl jsem ve zprávách jen něco o tom, že prý jde o závazek na pět let a bude nás stát přinejhorším asi 40 miliard korun, jestli prý bude vůbec potřeba. Že jde o závazek na nejméně 350 miliard korun (coz je skoro 1/3 ročního rozpočtu ČR 2012 a trojnásobek plánovaného schodku rozpočtu ČR 2012), jestli ne víc – rada guvernérů (složená z ministrů financí členských zemí) jej může neomezeně navyšovat. Ve skutečnosti jde o závazek dodat 40 miliard Kč splaceného kapitálu (tj. postupně splácená hotovost – o tom se zmínila Česká televize) a 310 miliard Kč v zárukách (splatné do sedmi dnů na vyžádání – o tom už Česká televize v reportáži taktně pomlčela) – viz esm.svobodni.cz.

Zdroj: vlastnihlavou.cz

]]>