"Snažíte se zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize." Moderátor a kandidát do Rady ČT Luboš Xaver Veselý si přišel převzít anticenu Zlatý citron v přímém přenosu výročních cen Trilobit a pustil se do České televize. Další ocenění, Jaromír Soukup a Michaela Jílková, si pro anticenu nepřišli. (Foto: Twitter)