Cílem Kverulanta bylo přimět hejtmana Ratha k vypovězení krajně nevýhodných smluv zajišťujících dopravní obslužnost ve Středočeském kraji a k vypsání výběrových řízení na tuto službu. Cíl byl splněn. Pak byl Rath zatčen a jeho náměstek pro dopravu Robin Povšík smlouvy obnovil a výběrové řízení pořádat nebude. V posledních několika letech většina z nás jistě zaregistrovala posun v kvalitě služeb autobusových dopravců na celostátních linkách. Poté, co se na tomto trhu rozšířila zdravá konkurence, se v nových moderních autobusech leckdy můžeme těšit z přítomnosti krásné stevardky, nápoje zdarma, připojení k internetu apod., a to při zachování ceny jízdného.

Tento posun v kvalitě jakoby se netýkal autobusů na krajské úrovni. Kverulant se rozhodl zjistit proč a podívat se na zoubek hospodaření Středočeského kraje právě v oblasti zajištění veřejné hromadné dopravy.

Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel daného kraje, je logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být zcela rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče.

Kverulanta zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a krajem. Kraj přeci musí mít nějakým způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, srovnatelných s běžným tržním prostředím. Proto Kverulant požádal Středočeský kraj, aby mu tyto smlouvy předložil. Úředníci se nejprve pokusili Kverulanta odradit tím, že za kopírování smluv bude muset zaplatit. Kverulant tedy zaplatil a úředníci smlouvy poslali. Ovšem, jak znalec poměrů v pražské kotlině předpokládá, mělo to háček. Ve smlouvách byly začerněny ty nejdůležitější údaje – náklady samotných dopravců s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství:

Dle úředníků Středočeského kraje by se totiž mohlo stát, že zveřejněním těchto údajů by mohlo dojít ke konkurenčnímu boji mezi dopravci a ti by následně mohli nabízet dumpingové ceny na případné rozšíření linek. Dle Kverulantova názoru má kraj v tomto případě mnohem větší starost o firmu, od níž si kupuje službu za peníze daňového poplatníka, než o daňového poplatníka samotného. To však zcela odporuje základnímu principu zadávání státních zakázek. Úředníci by přece měli vyjednat pro stát, potažmo kraj, ty nejvýhodnější možné podmínky. Pokud by se po uveřejnění ceny dostal nějaký jiný dopravce na nižší částku při zachování kvality, je to přeci jen dobře. A pokud by snad měli úředníci pocit, že se jedná o dumpingovou cenu, mají tento názor veřejně odůvodnit a nabídku odmítnout.

Kverulant se proti neposkytnutí klíčových informací odvolal na Ministerstvo vnitra ČR. A světe div se, ruka ruku umyla a Kverulantovi se dostalo prakticky totožné odpovědi. Tyto údaje jsou prý obchodním tajemstvím:

Ale něco se Kverulant přeci jenom dozvěděl. Ročně za autobusy platí Středočeský kraj 685 milionů korun. Všechny smlouvy byly uzavřeny „z ruky“ na sklonku roku 2009 těsně před tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Všechny smlouvy byly uzavřeny za působení hejtmana Ratha, který nejprve nahradil všechny úředníky, kteří to měli na starost, svými lidmi. Všechny smlouvy platí 10 let. Rathovi „hoši“ tak zavázali kraj vyplatit celkem 6,8 miliard Kč.

A protože ani jedna smlouva nebyla předmětem výběrového řízení, najdou se ve smlouvách opravdové kuriozity. Nejlevnější dopravce jezdí s uznatelnou ztrátou 4,77 Kč za kilometr:

Nejdražší dopravce „potřebuje“ 31,79 Kč za kilometr:

Samozřejmě že trasy, po kterých oba dopravci jezdí, nejsou stejné, ale obě jsou ve Středočeském kraji a ne jedna hopsahejsa do Brandejsa a druhá v poušti Atacama. Přitom rozdíl v cenách je démonických 666%. Že by se nám hejtman Rath snažil něco naznačit?

Celkem mají dopravci dle smluv ujet ročně pro Středočeský kraj 50 milionů kilometrů. Jak už bylo řečeno, kraj jim za to platí 685 miliónů korun. To odpovídá průměrné ceně za kilometr 13,7 Kč a vedle toho samozřejmě ještě vybírají od cestujících jízdné. Představme si, že by všichni jezdili za nejlevnější cenu 4,77 Kč za kilometr. Kraj by to stálo 238 milionů korun. Jinými slovy, kraj by ušetřil daňovému poplatníkovi 446 milionů korun. Skoro půl miliardy! Za 10 let 4,5 miliardy Kč.

Cestou k úsporám a nižším cenám je jistě organizace výběrových řízení. Že tato cesta funguje, dokazuje už od roku 2004 Jihomoravský kraj. Zdá se, že tam jezdí autobusoví dopravci za vůbec nejnižší cenu v republice. Výběrovým řízením by se také zásadně zmenšil prostor pro korupci. Hejtman Rath se raději dožadoval dalších peněz ze státního rozpočtu, vydíral starosty obcí tím, že jim zruší spoje a tlačil je, aby mu do neefektivního systému také přispívali. Že tím patrně i motivoval dopravce k úplatkům, aby nebyly zrušeny právě „jejich“ linky, bylo nasnadě. Více v televizní reportáži:

Kverulant se odmítl s tímto stavem smířit. Podal podněty k Úřadu pro hospodářskou soutěž, Ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra. Kverulant také odeslal hejtmanovi Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal transparentní výběrové řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy.

Výsledek se nakonec dostavil. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a chystal výběrové řízení. Výběrové řízení se mělo uskutečnit nejdříve za rok, v létě 2012. Po celou dobu totiž musí oznámení viset v Bruselu na vývěsce Evropské unie.

V květnu 2012 byl pan Rath vzat do vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila.

Kverulant se mýlil. David Rath se ještě nestačil zabydlet ve vazební věznici a už jeho dlouholetý souputník a jeho náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle Kverulanta tím porušuje zákon. Ročně za autobusy platí Středočeský kraj skoro 700 milionů korun. To už je hezká suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. To je velké pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. Tomuto pokušení Robin Povšík patrně podlehl. Kverulant na něj chystá trestní oznámení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Nařízení stanovilo pro smlouvu o veřejné službě stanovit povinnost objednatelů vybírat dopravce ve výběrových řízeních. Nařízení EU sice pro případ bezprostředního ohrožení existence služby ve veřejném zájmu povoluje výjimku. Ale tímto způsobem bylo možné zadat zakázku maximálně na dobu 2 let tedy jen do 3. prosince 2011. To, ale pana Povšíka asi moc netrápí. Pana Povšíka asi ani netrápí, že kraj ještě v dubnu údajně nemá k dispozici údaje o tom, kolik loni zaplatil za autobusy. Nabízejí se dvě vysvětlení. Kraj tyto údaje opravdu nemá, což svědčí o tom, jak bezstarostně hospodaří se stovkami milionů korun daňových poplatníků anebo údaje má, ale nechce je poskytnout, protože utratil ještě mnohem více než loni. V každém případě by to pan Povšík měl vysvětlit orgánům činným v trestním řízení.

Pokud si i Vy myslíte, že by politici měli s našimi penězi hospodařit výrazně hospodárněji, můžete laskavě podpořit Kverulantovo úsilí zde. Kverulanta čeká ještě mnoho práce.

]]>