Přikládáme harmonogram cesty Nočních vlků přes území České republiky. Bylo by krásné, kdyby česká vláda pochopila, že perzekuce a omezování svobody pohybu a projevu nikam nevedou a že se moudrým mlčením může více identifikovat se společným prostorem Slováků, Maďarů, Rakušanů, kteří s průjezdem motorkářů žádný problém neměli. Plán akcí spojených s trasou Ruských motorkářů „Cesty vítězství: Moskva – Berlín“ na území České republiky ve dnech 5. – 7. května 2015.


[quote align="center" color="#999999"]

Plán akcí 5. května 2015:

 • 1. 12:30 – Příjezd delegace Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska na místo setkání u památníku „Setkání Armád – 5. května 1945“ u Vitějovic – VITĚJOVICE (ČR)
 • 2. 12:30 – Příjezd delegace z Jihočeského kraje (představitelé kraje,měst,obcí, veteráni, motorkáři a média)
 • 3. 13:00 – Setkání účastníků motorkářské cesty «CESTY VÍTĚZSTVÍ: Moskva – Berlín»
 • 4. 13:00 – 14:00 – Položení věnců u památníků, přátelské setkání s se zástupci médií, s veterány, představiteli měst a obcí a spolkových organizací
 • 5. 14:00 – 15: 00 – Oběd (cca 20 osob VIP – účastníci motorkářské akce)
 • 6. 15: 00 – 17:00 – Přejezd VITĚJOVICE – PRAHA 7. 18:00 – 22:00 – Exkurze (pěší) – večerní Praha (dle individuálního plánu) , večeře. 8. 23:00 – návrat do hotelu, odpočinek

Plán akcí 6. května 2015:

 • 1. 09:00 – Příjezd delegace VSČzS k hotelu, Praha 3
 • 2. 09:30 – 10:00 – Přejezd kolony od hotelu k Olšanskému memoriálu, Praha 3
 • 3. 10:00 – Příjezd delegací z Prahy a okolí (zástupci státu, měst, veteráni, motorkáři a zástupci médií) na Olšanské hřbitovy, setkání s účastníky motorkářské akce «Cesty vítězství: Moskva – Berlín».
 • 4. 10:30 – 11:30 – účast na bohoslužbě v chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice
 • 5. 11:30 – 12:30 – Pietní akce – uložení „země ze Sapun Hory“ u památníku Rudoarmějců, položení věnců, panychida. Setkání se zástupci médií a přátelení se veřejností.
 • 6. 12:30 – 13:00 – Přejezd kolony z Olšanských hřbitovů k Památníku na Vítkově, Praha 3
 • 7. 13:00 – 14:00 – Položení věnců u Památníku k hrobu neznámého vojína. Předání pamětních diplomů účastníkům. Setkání s veřejností a se zástupci médií.
 • 8. 14:00 – 15:00 – Přejezd kolony z Památníku na Vítkově do hotelu, Praha 3.
 • 9. 15:00 – 16:00 – Přejezd účastníků motorkářské akce (autobusem – 40 míst) na setkání s českými a ruskými veterány žijícími v Praze a ČR, z hotelu do Ruského střediska vědy a kultury, Praha 6.
 • 10. 16:00 – 19:00 – Akce konaná u příležitosti 70. výročí Velkého vítězství ve II.světové válce. Přátelské setkání s veterány, představiteli spolkových organizací, veřejnými činiteli a zástupci médií. Večeře.
 • 11. 19:00 – 20:00 – Přejezd účastníků akce zpět z RSVK do hotelu (autobusem). Volný program.

Plán akcí na 7. května 2015:

 • 1. 09:00 – Odjezd z Prahy, pokračování v trase „Cesty vítězství“.
 • 2. 11:00 – 12:00 – Položení věnců, Panychida u Chlumce.
 • Doplňková informace: – doprovod účastníků motorkářské akce ve dnech 5. – 7. května v Čechách (dle plánu akcí) organizují a realizují kozáci Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska s pomocí aktivistů – českých bikerů. Akci aktivně podpořil prezident českého spolku „Klub Rusko“ Z. Zbytek a Ruské středisko vědy a kultury v Praze. – podrobný plán provedení jednotlivých akcí byl odsouhlasen organizátorem akce „Cesty vítězství: Moskva – Berlín“ A. Bobrovskim dne 25. dubna 2015.

Stanislav Novotný[/quote]

[quote align="center" color="#999999"]

 • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
 • [/quote]