Praha – Česká pobočka celosvětově působící organizace odhalující a vyšetřující psychiatrická zneužívání – Citizens Commission on Human Rights (Občanská komise za lidská práva) slavnostně otevřela v Praze svou výstavu Psychiatrie: pomoc nebo hrozba?

Speciální část výstavy je věnována problematice označování dětí psychiatrickými diagnózami, souvisejícími s poruchami chování a učení, a s následným předepisováním nebezpečných psychofarmak dětem. Od počátku předepisování přípravků na ADHD v ČR v roce 1997 se zvýšil roční objem předepsaných
denních dávek ze 109.000 na bezmála 4.000.000 v roce 2017; za prvních pět měsíců roku 2018 už to dokonce bylo 1.800.000, což je téměř tolik, kolik bylo předepsáno za celý rok 2012. ČR tak v předepisování stimulačních i nestimulačních „léků“ na ADHD zaznamenává dramaticky rostoucí trend. To vše navzdory tomu, že „duchovní otec“ ADHD, doktor Leon Eisenberg, na konci své kariéry prohlásil, že „ADHD je ukázkovým příkladem fiktivní choroby“ . A také navzdory tomu, že úřady pro dohled nad léčivy ze zemí, kde jsou již desetiletí standardně dětem předepisována, varují, že stimulancia předepisovaná pro tzv. syndrom hyperaktivity a snížené pozornosti (ADHD) mohou být příčinou mozkové mrtvice, srdečního infarktu a úmrtí.

Výstava s názvem „Psychiatrie: pomoc nebo hrozba?“ byla zahájena tiskovou konferencí pro média, na níž vystoupili lidé s přímou zkušeností s ADHD a psychiatrií, kteří popsali své negativní zkušenosti a důsledky léčby. Zbyněk Svadba, předseda Občanské komise za lidská práva v ČR, k tomu uvedl:

„Problémy se soustředěností a problémy ve vztazích s rodiči i okolím, děti měly i v minulosti. Chování, kterým se často vymykají představám dospělých, je většinou běžnou součástí jejich vývoje. Jsme přesvědčeni, že dětství není diagnóza a proto je nemístné, aby běžné problémy dětí byly řešeny psychiatrickými léky.“

Velmi důležitý pohled na tuto problematiku přednesl, jako host, doktor Jeroným Klimeš, zabývající se především psychologií rodiny. Dle jeho slov je ADHD módní diagnózou posledních let. „Módní diagnózy provází velmi velké procento případů, kdy dítě fakticky poruchu nemá, ale diagnosa je mu chybně připsaná. Dítě je pak nuceno jíst prášky, které mají velmi mnoho vedlejších účinků a jsou mu samozřejmě spíš ke škodě.“

Dr. Klimeš dále poukázal, že psychiatři mají na své pacienty velmi málo času – cca 15 minut, kdy si opravdu stačí jen zběžně poslechnout problémy dítěte a předepsat mu léky. „Není čas na detailnější rozbor příčin problémů dítěte. Děti se totiž často hyperkineticky chovají, i když nemají samu diagnosu ADHD, která by vyžadovala brát stimulancia (Ritalin). K tomu je ale třeba pečlivé diferenciální diagnosy, na kterou nemají psychiatři ve shonu jejich ordinací čas. Velmi častý důvod hyperkinetického chování je třeba obyčejné chronické nevyspání, které vyplývá ze závislosti na telefonu a nočního hraní her. Zkrátka medikace by měla být poslední léčebná volba, ne první nástřel.“

Výstava je pořádána v České republice již po šesté (4x v Praze, 1x v Brně a 1x v Plzni) a doposud jí shlédlo přes 20.000 návštěvníků, a to jak z řad laické, tak i odborné veřejnosti. Výstava mimo jiné odhaluje nehumánní praktiky dřívější i současné psychiatrie a odhaluje problematická místa tohoto oboru, který ve skutečnosti nemá mnoho společného s medicínou.

Ve 14 krátkých dokumentárních filmech a na velkoplošných informačních panelech jsou odhaleny barbarsképseudovědecké praktiky; v dokumentech vystupuje kromě psychiatrických obětí také na 160 odborníků (lékařů, advokátů, vědeckých pracovníků, pedagogů, psychologů i psychiatrů), kteří poukazují na problematické oblasti a k některým konkrétním problémům navrhují řešení.

Pro veřejnost je výstava otevřena 20. července od 12:00 a pak následně každý den od 9:00 do 20:00 až do 3. srpna 2018. Vstupné je dobrovolné.

V návaznosti na mezinárodní kongres probíhající v Praze, pořádaný Mezinárodní asociací pro dětskou a dorostovou psychiatrii (23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) pořádá Občanská komise za lidská práva protestní pochod s cílem upozornit na nesmyslné diagnostikování dětí a mladistvých psychiatrickými diagnózami a následné předepisování psychofarmak. Pochod proběhne v úterý 24.7.2018, bude zahájen v 15:00 na Karlově náměstí a bude zakončen před budovou Kongresového centra, kde kongres probíhá.

Detailní stručné informace o výstavě jsou k dispozici na www.vystavapsychiatrie.cz