Někteří i myslí, že jedna ordinérní blondýna obloudila formálně nejsilnějšího muže v zemi, and that´s all, folks. Nic nemůže být vzdálenějšího pravdě. V těchto dnech proběhlo – aniž by si toho kdo všiml – převzetí moci v teto zemi zcela mimo demokratické mechanismy a postupy. To, co se právě nyní děje u nás, přesně kopíruje model Ruska.


[quote align="center" color="#999999"]

Ten model je tento:

1) Po změně systému se nechá běžet (a minimálně pasivitou, spíše však aktivně) podpora zlodějiny a korupce.
2) Podporuje se – nebo minimálně se nechá – pronikat korupce do politiky. Po čase korupce a politika do sebe totálně proniknou tak, že jsou navzájem neoddělitelné a mohou žít pouze ve vzájemné symbióze.
3) Po celou dobu tohoto tak zvaně porevolučního období držet pod svým vlivem nějakou část bezpečnostních složek a jen sbírat informace. Nic nedělat, jenom sbírat info.
4) Nechat korupci v politice dojit tak daleko, že v ní musí být a jsou namočeni všichni, kdo se v politice pohybují.
5) Podporuje se nasranost lidí z korupce, ale v reálu se proti tomu nic nedělá, neboť se jedná o samodestruktivní a sebedestabilizující prvek, který dělá práci za „složky“.

A PAK (ROZUMĚJ – PRÁVĚ NYNÍ)

6) Udělat velkou a rozhodnou akci, sundat někoho kdo je považovaný za velké zvíře. V Rusku to byl Chodorkovsky a pár dalších, u nás to je premiér a několik velmi vlivných politiko-mafiánů a několik generálů. To vše za potlesku národa, který si naivně myslí, že nastává obrat k lepšímu.
7) Všichni, VŠICHNI, v politice z toho jasně pochopí, že dnes je to jeden, zítra to mohou byt oni, neboť všichni ví, ze na každého z nich by se něco našlo. Takže zastrašení všech je dokonáno.
8) Všichni v politice (ale i v ostatních bezpečnostních službách) budou napříště krotcí a poddajní vůči tomu, kdo drží v ruce jejich ohlávky.

A TY DRŽÍ KDO?

9) Ohlávky drží jistá specifická část bezpečnostních sborů (UOOZ) a několik státních zástupců. Předskokanem byl paní Vesecká, ale byla málo rázná (sic!!) tak nastopili/y jiní. [/quote]

Totální ovládnutí tuzemské politiky skrytou silou, tedy přesně to, co dokázal pan Putin a FSB.

Jinak řečeno: v těchto dnech proběhlo – aniž by si toho kdo všiml – převzetí moci v teto zemi zcela mimo demokratické mechanismy a postupy. Všichni z elity se bojí, aby neskončili v drápech UOOZ, neboť mají máslo na hlavě a i kdyby neměli, už jasně vidí, že tak jako tak mohou skončit ve vazbě. Jak potvrdí pan Lessy, ani nejvyšší funkce v samotných bezpečnostních složkách jim nemusí být dostatečnou ochranou.

Prezident Zeman je jako deus ex machina, který bude symbolem jediného spravedlivého a stabilizujícího. (Pokud ovšem nehodí šavli, ale ani v tom případě by impeachment nehrozí – Ústavní soud je „ošetřen“.)

Jediný rozdíl oproti Rusku je ten, že není veřejně známo propojení mezi vykonavateli (UOOZ) a tím jediný „symbolem stability“ Zemanem.

Pokud si myslíte, že NEDOCHÁZÍ k definitivnímu začlenění ČR pod sféru vlivu Ruska, pak doporučuji jako podpůrnou četbu génia strategie, mistra Sun Tzu, který formuloval 13 zlatých zásad pro dobytí země protivníka bez boje. Jsou staré asi 3500 let a jsou to tyto:

[quote align="center" color="#999999"]

1. Diskreditujte vše, co je v zemi protivníka dobré.
2. Vtahujte představitele vládnoucích vrstev protivníka do zločinnosti.
3. Podrývejte jejich dobré jméno. Ve vhodné chvíli je předhoďte pohrdání jejich krajanů.
4. Využívejte ke spolupráci zejména bytostí NEJPODLEJŠÍCH a NEJODPUDIVĚJŠÍCH a na nich postavte svůj vliv a moc.
5. Všemi způsoby dezorganizujte účinnost protivníkovy vlády.
6. Zasévejte mezi obyvatele nepřátelského státu rozkol, vášně a neshody.
7. Stavějte mladé proti starým, ženy proti mužům, zdravé proti nemocným, neschopné proti schopným, nevěřící proti věřícím, vše slabé a neduživé proti všemu silnému a zdravému, vše nepřirozené a zvrácené proti všemu přirozenému a normálnímu, lidský duchovní a mravní odpad proti národním a státním duchovním a mravním elitám, vše nižší proti všemu vyššímu.
8. Vysmívejte se duchovním a mravním tradicím vašich protivníků.
9. Všemi způsoby vnášejte zmatek do zázemí, do zásobování a přímo do vojsk nepřítele.
10. Oslabujte vůli nepřítele klást odpor pomocí smyslných písní, hudby, alkoholu a drog.
11. Pošlete prostitutky, aby dokončily dílo zkázy.
12. Nešetřete sliby ani dary, abyste získali informace. Nelitujte peněz, neboť peníze takto vydané se vrátí stokrát.
13. Všude infiltrujte své špehy!

TAKŽE, NAŠI DRAZÍ SPOLUOBČANÉ, VÍTEJTE V NAŠÍ NOVÉ VLASTI – VLASTI V ROCE 2013. KONEC SVĚTA – ROZUMĚJ: NAŠÍ CIVILIZACE A NAŠICH HODNOT – MĚL ZPOŽDĚNÍ PŘESNĚ PŮL ROKU…[/quote]

Klára Samková