Europoslanec Jan Březina z politické frakce EPP, která v Evropském parlamentu prosazuje urychlené schválení ACTA, označil na Parlamentních listech prohlídky na hranicích za fámu. Pokud si ale pozorně přečtete jeho článek, zjistíte, že Březina s textem ACTA manipuluje a že jeho tvrzení neplatí vůči drtivé většině zemí mimo Evropskou unii. Zastánci ACTA, kteří potřebují tajně vyjednanou dohodu schválit co nejdříve, hledají další cesty, jak zpochybnit problém kontroly počítačů, mobilů a přehrávačů na hranicích. S posledním pokusem přišel europoslanec Březina, který na Parlamentních listech uvedl, že

„Dohoda ACTA ve verzi podepsané 26. ledna totiž výslovně stanoví, že celý oddíl upravující kontroly na hranicích, tedy včetně tolik skloňovaného článku 14, nezavazuje smluvní strany tvořící s jinou smluvní stranou celní unii.“

Tvrzení, že celý oddíl opatření na hranicích vůbec nezavazuje smluvní strany které jsou v celní unii, samozřejmě nemá žádnou oporu v textu, protože pak by ACTA nemohla mít žádný reálný dopad. Novináři udělali dobře, že nepřevzali Březinovo tvrzení, stejně jako tvrzení, které několik dní před tím použilo ministerstvo průmyslu a obchodu, že prý celé ustanovení bylo vypuštěno (v tomto případě byla v čl. 14 původní drakonická povinnost změněna na možnost, ale ustanovení vypuštěno nebylo). Kdyby skutečně bylo všechno v pořádku, tak by se ACTA asi nevyjednávala tajně, nepodepisovala tajně a neodstupoval by její zpravodaj v EP.

Co tedy konkrétně dohoda říká, pokud se obrátíme k samotnému textu a opustíme mediální zkratky?

„V případech, kdy strana v podstatě zrušila veškerou kontrolu pohybu zboží přes své hranice s jinou stranou, s níž tvoří část celní unie, nebude povinna uplatňovat na hranici ustanovení tohoto oddílu.“ (pozn. pod čarou č. 7)

Jde o to, že výjimka z kontrol se vztahuje pouze na vnitřní hranice celní unie, zatímco na hranice celní unie s ostatními státy dopadá oddíl opatření na hranicích v plném rozsahu. Pan Březina tedy nemá pravdu v tvrzení, že by se tento oddíl na země EU vůbec nevztahoval.

Skutečný problém, že smlouva dovoluje státům na vnějších hranicích zavést kontroly i pro malé množství zboží a tím tyto kontroly i legitimizuje, Březina odbude jednou větou: „Mimoevropské státy tyto kontroly buď už provádějí, nebo je mohou začít provádět i na základě jednostranného rozhodnutí.“

Až se budete na letišti v USA vztekat, když vám úřady začnou skenovat data na počítači, číst zprávy na mobilu a kontrolovat značkové oblečení, budete se muset smířit s větou: „Vždyť jste nám to sami schválili v ACTA!“

Celý problém má zajímavý původ. Evropský parlament po Evropské komisi požadoval, aby ustanovení o hraničních kontrolách cestujících v textu vůbec nebylo a aby byly osobní prohlídky cestujících výslovně vyňaty z působnosti ACTA. ACTA měla postihovat pouze kopírování ve velkém rozsahu. To se ale Evropské komisi vyjednat nepovedlo, tak teď Evropské lidové straně (EPP), která ACTA v Evropském parlamentu prosazuje, nezbývá než dělat, jako by toto ustanovení nic neznamenalo.

Pikantní je, že na celý problém upozornila Březinova stranická kolegyně Roithová (KDU-ČSL). Nezbývá než doporučit, aby se pan Březina u své vzdělanější stranické kolegyně informoval.

 

Zdroj: http://www.piratskenoviny.cz/?c\\\_id=33568