Nejprve se budeme zabývat tím, co je v ložisku Cínovec vlastně obsaženo. Hledal jsem informaci amatérským způsobem na Googlu. Informační stránka obce Cínovec: ZDE je v současné zablokovaná. Nevím proč. Dalšími zdroji informací mi pak byla výroční zpráva European Metals Holdings Limited, kde je uvedeno na straně 6, jaký je obsah kovů v ložisku ZDE. A dále memorandum, kde je to uvedeno na straně 2 ZDE.


Z článku Dr. Reichela z roku 2016 přitom vyplývá, že v ložisku jsou i jiné vzácné kovy, jako cín, wolfram, niob a tantal. Z jiného náhodného zdroje jsme pak zjistili, že všechny předešlé zdroje pak opomněly zmínit neušlechtilý kov Rubidium:

Rubidium je podle výše uvedeného zdroje šestnáctým nejrozšířenějším prvkem na zemi. 

Vetší praktický význam rubidium v minulosti nemělo. V omezené míře se soli rubidia používaly v pyrotechnice pro barvení plamene na nachovou barvu. V současnosti praktický význam rubidia stále stoupá. Kovové rubidium se používá při výrobě fotočlánků (termoiontové konvertory) a k odstraňování zbytků plynů z vakuových trubic. Důležité využití nachází rubidium jako součást přesných atomových hodin v satelitech GPS. Oxid rubidný Rb2O se používá jako sklářská přísada pro zvýšení tvrdosti skla.

Rubidium je perspektivní pohonnou hmotou pro iontové raketové motory. Stále stoupá význam rubidia ve výzkumu a vývoji supravodivých materiálů. Izotop 82Rb se využívá v medicíně v pozitronové emisní tomografii (PET) v kombinaci s CT angiografií.

Cena rubidia na světových trzích neustále stoupá tempem okolo 12 % ročně. V roce 2009 se 100 g kovového rubidia čistoty 99,78 % prodávalo za 1260 USD.


Na konci dokumentu je pak uvedeno, že v Krušných horách máme toho kovu cca 370 000 tun, z čehož jen v ložisku Cínovec je ho 37 000 tun.

Zajímavý je další dokument Americké vlády ZDE

který říká, rubidia se spotřebuje ročně jen velmi malé množství, asi jen několik tisíc kilogramů. Rubidium se těží na území USA jen sporadicky. Celosvětově neexistuje ani trh s tímto kovem a není proto veden ani jako komodita na burzách. Cena rubidia podle dokumentu je proto velmi nestabilní. Jsou doloženy příklady na cenu od 6,12 USD za gram až do 45,40 USD za gram.

Když jsem se dostal do toho bodu, stanovil jsem tedy přibližné ceny kovů k dnešnímu dni. Cena za kilogram karbonátu lithia je asi 220,7 Kč/kg, cínu 453,5 Kč/kg, wolframu 882,8 Kč/kg, stříbra 11 915 Kč/kg,   rubidia 278 082 Kč/kg a zlata 904 728 Kč/kg).  

37 000 tun Rubidia je 37 000 x 278 082 000 = 5 x 1012 Kč = 10 289 miliard korun (o tom se vůbec nemluvilo!)

7 000 000 tun Lithium carbonate 7 000 000 x 10 000 x 22,07 = 1 545 miliard korun

263 000 tun Cínu je 263 000 tun x 453 500 = 119,3 miliard korun

91 910 tun Wolframu 91 910 tun x 40 000 x 22,07 = 81,14 miliard korun


  • niob?
  • tantal?
  • zlato?
  • mangan?
  • kobalt?
  • jiné kovy?

jen tak pro srovnání Český státní dluh je:  1 884 miliard korun

Jako závěrečný údaj pak uvedu celkovou předpokládanou cenu Rubidia uloženého v Krušných horách, která by pak měla být 370 000 tun v ceně 102 890 miliard korun v cenách roku 2009. Pro lepší orientaci v číslech je to 102,89 bilionů korun.

Prosím omluvte mě, pokud je někde chyba v údajích. Čerpal jsem z internetu. P okud existuje jiný zdroj s jinými informacemi, rád jej opravím. Pan ministr Havlíček to bude určitě vědět lépe.


Nyní bychom rád zmínil ještě českého zástupce v australské firmě European Metals Holdings Limited. Je jím zajímavá osoba pan Richard Pavlik (jmenován 27. června 2017). jmenovaný letos do nejen do European Metals Holdings Limited, ale i do Geomet. s.r.o.

Citace z dokumentu

Richard Pavlik – Executive Director

"Richard is the General Manager of Geomet s.r.o., the Company's wholly owned Czech subsidiary, and is a highly experienced Czech mining executive. He holds a Masters Degree in Mining Engineer from the Technical University of Ostrava in Czech Republic. He is the former Chief Project Manager and Advisor to the Chief Executive Officer at OKD. OKD has been a major coal producer in the Czech Republic. He has almost 30 years of relevant industry experience in the Czech Republic.

Richard also has experience as a Project Analyst at Normandy Capital in Sydney as part of a postgraduate programme from Swinburne University. He has held previous senior positions within OKD and New World Resources as Chief Engineer, and as Head of Surveying and Geology. He has also served as the Head of the Supervisory Board of NWR Karbonia, a Polish subsidiary of New World Resources (UK) Limited. He has an intimate knowledge of mining in the Czech Republic."

Richard Pavlík je sice ředitelem, ale nevlastní žádný podíl.

Dále je velmi zajímavé je, že procento akcií, které nejsou ve veřejných rukách je 56,12%.

Závěrem ještě uvádíme, že výše uvedená firma NWR je firma pana Bakaly.

Oldřich Maděra